Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto příjemné místo k
BYDLENÍ I PRÁCI
Město Otrokovice - foto příjemné místo k
BYDLENÍ I PRÁCI
Město Otrokovice - foto příjemné místo k
BYDLENÍ I PRÁCI
Město Otrokovice - foto příjemné místo k
BYDLENÍ I PRÁCI

Cesta: Titulní stránka > Město Otrokovice > Městské zpravodajství > Aktuální zprávy


DDM Sluníčko Otrokovice je zapojeno do řady projektů

Městská organizace Dům dětí a mládeže Sluníčko aktivně vyhledává, vypracovává projekty a je garantem záměrů v Integrovaném strategickém rozvojovém plánu města Otrokovice 2014 – 2023. V současné a nedávné době se DDM Sluníčku podařila celá řada projektů.
DDM Sluníčko
 

 
 

„Realizovali jsme projekt „Rekonstrukce hlavní budovy a areálu DDM“. Jednalo se o opravu hlavní budovy na tř. Osvobození 168. Konkrétně o výměnu všech oken, dveří a vrat. Projekt se zabýval i nutnou venkovní opravou komínů z venkovní strany a nátěry střech. Celá budova byla zateplena a architektonicky byla řešena nová fasáda,“ uvedla ředitelka DDM Sluníčko Jiřina Kovářová. V rámci realizace projektu probíhaly opravy po havárii rozvodu vody. Byla zahájena celková rekonstrukce poškozené elektroinstalace v celé budově. Pracovníci střediska Trávníky po dobu oprav působili v náhradních prostorách. Nejvíce bylo vytíženo dětské dopravní hřiště. Garantem byla ředitelka DDM s investičním odborem Města Otrokovice.

Rozsáhlá oprava probíhala i v táborové základně z důvodu praskání zdiva. Po konzultaci se statistikem jsme zajistili budovu betonovými vzpěrami u základů. Na jaře bylo zahájeno zateplení budovy s novou fasádou. Dokončení zateplení táborové základny proběhlo od poloviny října 2018. Důvodem přerušení byla bezpečnost uživatelů v provozu táborové základny.

 

Organizace vypracovala projekt „Zážitky nově, pestře, atraktivně“. Kontaktní osobou je ředitelka DDM. Projekt je svým charakterem z části zaměřen (stavební úpravy učeben) na žáky, kteří navštěvují zařízení v oblastech přírodovědných, technických a řemeslných kroužků a také činností spojených s digitálními technologiemi.

 

Dále byl vypracován projekt MAS „Zážitky nově, pestře, bez bariér“ – zaměření investiční.

 

Ve školním roce 2017 /2018 organizace získala prostředky z projektů EU z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Letní příměstské tábory pro DDM Sluníčko Otrokovice“. Jedná se o výzvu MPSV.

 

Logo EU

Registrační číslo projektu :CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009688

Název projektu :Letní příměstské tábory pro DDM Sluníčko Otrokovice

 

 

Dále organizace reagovala na výzvu MŠMT OP VVV Šablony II pod názvem „Rozvoj vzdělávání DDM Sluníčko“ a od 1. dubna 2019 projekt realizuje.

Logo EU

Registrační číslo projektu: CZ .02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010600    

Název projektu: Rozvoj vzdělávání DDM Sluníčko

 

„Získali jsme dotaci ze Zlínského kraje na jednorázovou sportovní akci a o finanční podporu na provoz dětského dopravního hřiště a Konferenci pedagogů volného času ve Zlínském kraji. Organizace získala také prostředky na didaktické pomůcky z Nadačních projektů a darů. V letních měsících proběhlo jednání ohledně celkové rekonstrukce budov DDM Sluníčko. Veškeré opravy probíhaly bez omezení provozu organizace. Období bylo organizačně velmi náročné. Poděkování patří zřizovateli, technickým službám organizaci TEHOS a hlavně zaměstnancům DDM,“ uvedla závěrem ředitelka.

 

Zpracovala: Mgr. Jiřina Kovářová, ředitelka DDM Sluníčko

 

Více informací:

Romana Stehlíková

tisková mluvčí města Otrokovice

+420 723 606 758, +420 577 680 449

stehlikova@muotrokovice.cz

www.otrokovice.cz 

 
Zveřejnil: Bc. Romana Stehlíková
Vytvořeno / změněno: 12.6.2019 / 12.6.2019 | Zveřejnit od-do: 12.6.2019-11.8.2019

Líbí se?

 63% |  37%

Obslužné odkazy

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Přehled získaných dotací městem Otrokovice v období 2015-2018Městská televize on-line

Přehrávač


Noviny


 
 

Hlavní nabídka sekce

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém