Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB

Cesta: Titulní stránka


Dotace z oblasti kultury, sportu a granty

 
 
 

DOTACE - PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK
ZHODNOCENÍ ZA ROK 2018

Město Otrokovice, jako obec s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), je zapojeno do dotačního programu Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „program ORP“). V rámci programu ORP mohou obdržet dotaci na obnovu kulturní památky ve svém vlastnictví majitelé nemovitých kulturních památek, které splňují následující požadavky: 

 • nacházejí se mimo památkově plošně chráněná území (tj. např. mimo území městské památkové zóny Napajedla) 
 • nejsou národními kulturními památkami
 • nejsou ve vlastnictví státu. 


V roce 2018 byla pro správní obvod ORP Otrokovice stanovena finanční kvóta ve výši 148 tisíc Kč. Z těchto prostředků byly v uplynulém roce na návrh ORP Otrokovice podpořeny dvě akce obnovy kulturních památek ve správním obvodu ORP. Těmito památkami byl kostel sv. Jiljí v Pohořelicích a fara č.p. 62 v Tlumačově.Kostel sv. Jiljí v Pohořelicích

Kostel sv. Jiljí v Pohořelicích je barokní stavba z druhé poloviny 18. století, nacházející se v lokalitě zaniklého středověkého městečka Podhradí u Pohořelic (v současnosti v areálu pohořelického hřbitova). Specifický význam této památky spočívá především v tom, že díky své relativně odlehlé poloze se tato sakrální stavba dochovala v podstatě intaktně v podobě z doby svého vzniku, takže je velmi dobrým dokladem relativně kvalitní architektury venkovského kostela z druhé poloviny 18. století, a to včetně celé řady původních detailů, prvků a konstrukcí, které se u jiných obdobných staveb – více frekventovaných a upravovaných v průběhu jejich existence – již zpravidla nedochovaly. 

Obnova kostela probíhá postupně již několik let, přičemž především již byla provedena sanace vlhkosti zdiva památky, která dříve trpěla masívním zavlháním. K odstranění tohoto problému byla použita kombinace více opatření, čímž byla účinnost jednotlivých opatření maximalizována. I v roce 2018 probíhaly v kostele sv. Jiljí další práce – obnova střechy nad presbytářem, restaurátorské zajištění nástěnných maleb v presbytáři a obnova oken. Na kostele se dochovala jednoduchá dřevěná (dubová) okna s jednoduchým zasklením. Typ těchto oken spolu s typem kování svědčí o tom, že se nejedná o původní okna z doby vzniku kostela. Dřevní hmota okenních rámů i křídel byla masívně degradovaná. Odborné posouzení dřevěných konstrukcí oken konstatovalo, že vzhledem k této degradaci je naprostá většina těchto oken již nerepasovatelná a je tedy nutná jejich výměna. Vlastník památky proto požádal o příspěvek z programu ORP na obnovu (výměnu) oken a okenic na kostele, přičemž celkové náklady na tuto akci obnovy byly ve výši přes 250 tisíc Kč. Na návrh ORP Otrokovice byla akce podpořena z programu ORP částkou 100 tisíc Kč. Práce provedené v uplynulém roce s přispěním těchto prostředků lze hodnotit jako velmi efektivní, a s pozitivním dopadem na zachování materiální podstaty a kulturně historických hodnot předmětné kulturní památky.Fara č.p. 62 v Tlumačově se nachází v historickém centru obce, na návsi, severozápadně od farního kostela sv. Martina. S kostelem a někdejší tvrzí bezprostředně související farní areál tvoří třetí památkově významný soubor v samém historickém jádru obce. Farní komplex sestává z dvoupodlažní, pozdně barokní budovy fary s vysokou valbovou střechou, situované v severovýchodním nároží obdélného areálu, a z rozměrného, jednopodlažního hospodářského objektu na jižní (jihozápadní) hranici areálu. Celek uzavírá na východní a západní straně prostá ohradní zeď, proražená na východě mezi farou a hospodářským objektem pilířovou branou. Fara, hospodářské budovy a ohradní zeď uzavírají nevelký vnitřní dvůr. K jižnímu okraji dvora, tj. k vnějšímu průčelí hospodářského objektu se přimyká rozsáhlá farní zahrada, rovněž vymezená zděným ohrazením. 

Fara v Tlumačově

Po dokončení náročných oprav fasád kostela sv. Martina se vlastník památky v roce 2018 rozhodl pro obnovu fasád farní budovy. Omítky na fasádách fary vykazovaly celou řadu defektů od drobných prasklin, přes lokálně s podkladem nesoudržné vrstvy, až po částečně opadané části plastických fasádních prvků (římsy, šambrány apod.). Nejzávažnějším problémem byla masívní degradace omítek v soklových partiích spojená se značným zavlháním zdiva zemní vlhkostí a masívními projevy zasolení na omítkách (velké skvrny v soklových partiích, na severní straně dosahující dokonce až do patra). Vlastník památky proto požádal o příspěvek z programu ORP na obnovu fasád fary, přičemž celkové náklady na tuto akci obnovy byly ve výši téměř 470 tisíc Kč. Na návrh ORP Otrokovice byla akce podpořena z programu ORP částkou 48 tisíc Kč. Práce provedené v uplynulém roce s přispěním těchto prostředků lze rovněž jako v předchozím případě hodnotit jako velmi efektivní a kvalitně provedené, s velkým pozitivním dopadem na zachování materiální podstaty a kulturně historických hodnot předmětné kulturní památky, včetně její estetické prezentace v centru obce Tlumačov.VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ V ROCE 2019

Pro rok 2019 byla ORP Otrokovice v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ přidělena ministerstvem kultury finanční kvóta ve výši 143 tisíc Kč. Celkový objem prostředků v programu pro rok 2019 na celou ČR je 140 milionů Kč. 

Město Otrokovice proto vyzývá vlastníky nemovitých kulturních památek nacházejících se ve správním obvodu ORP a splňujících předpoklady pro zařazení do programu ORP (viz výše), aby podávali žádosti o příspěvek na obnovu své kulturní památky v roce 2019. 

Své žádosti včetně požadovaných příloh podávejte výhradně na formulářích určených pro rok 2019 a adresujte na podatelnu Městského úřadu Otrokovice. Potřebné formuláře naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury (https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html), nebo na stránkách města Otrokovice zde:
 Uzávěrka pro příjem žádostí proběhne ke dni 28. února 2019 (v případě odeslání žádosti poštou je rozhodující datum na otisku razítka podací pošty). 
 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Odbory > OŠK > Dotace z oblasti kultury, sportu a granty

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nejbližší akce

 • ZDENĚK IZER - NA PLNÝ COOLE
  28.2.2019 19:00
  Další pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu zábavné scénky, parodie, skvělé vtipy a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Show je tradičně obohacena videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a také světelnými efekty.
  Typ akce: Kulturní akce
 • XII. FOTOSALON
  1.3.2019 18:00
  Každoroční setkání Fotoklubu Beseda Otrokovice, tentokrát s přáteli z Havlíčkova Brodu.
 • ZÁHOŘANÉ
  3.3.2019 14:00 - 18:00
  Záhořané z Prostřední Bečvy vznikli v roce 2006, jejich kapelníkem je Bohumil Růčka. Za dobu své existence má tato kapela za sebou spoustu nejrůznějších vystoupení v širokém okolí na koncertech, plesech, přehlídkách dechových hudeb, oslavách měst či obcí, ale i na svatbách, poutích a dalších kulturních produkcích. Záhořany charakterizuje široký repertoárový záběr převážně z jižní Moravy a Valašska.
  Typ akce: Kulturní akce
 • VLADIMÍR KUNC - ZAKÁZANÁ ŠUMAVA
  4.3.2019 18:00
  4. 3. 2019 v 18 hodin se koná v Městské galerii vernisáž za účasti autora. V rámci vernisáže bude možné zakoupit knihy V. Kunce za snížené ceny.
  Fotoklub Beseda Otrokovice srdečně zve na výstavu Vladimíra Kunce, dlouholetého člena Fotostřediska Havlíčkův Brod. Fotografování se mu stalo profesí již v roce 1988. V letech amatérské tvorby získal více jak sto cen na celostátních soutěžích a pořádal desítky autorských výstav po celé republice. Tematicky se zaměřoval na reportážní a dokumentární fotografii. V devadesátých letech v jeho tvorbě již převládá krajinářská fotografie. Kunc točí dokumentární film o Šumavě a v roce 2004 vychází jeho knižní prvotina „Vysočina ve fotografii Vladimíra Kunce“. Od té doby se stal autorem více jak třiceti titulů, zobrazujících krásy naší vlasti a vydávání knih se stalo jeho hlavní činností. Obrazové publikace zachycují zejména krajinu Vysočiny, Šumavy a jižních Čech. Výstava potrvá do 31. 3. 2019.
 • GRUZIE - Tajemné království ve stínu Kavkazu
  6.3.2019 18:00
  Další Cestovatelská středa, tentokrát s Michalem Štěpy Štěpánkem: “Gruzie je země plná kontrastů a překvapení. Mohutné hradby Kavkazu střídají nížiny plné vinné révy, polopoušť pak zase břehy Černého moře. Gruzie má své nezaměnitelné kouzlo. Snad je to právě díky zvláštní atmosféře, která je zde cítit na každém kroku. Všechno se zdá být evropské, tak podobné tomu, co známe z domova. Záhy ale člověk zjistí, že jazyk, písmo, kultura, tradice, kuchyně i nátura zdejších lidí se výrazně liší… Navštívíme spolu horské oblasti Svanetie, Tušetie, Chevsuretie a Kazbegi, projdeme se uličkami hlavního města Tbilisi a ochutnáme nejednu z místních kulinářských specialit.”
 

Další akce

 

Kalendář akcí

 

<< Únor 2019 >>

týdenPoÚtStČtSoNe
4. týden28293031123
5. týden45678910
6. týden11121314151617
7. týden18192021222324
8. týden25262728123
9. týden45678910

Další akce


Anketa

Kde sledujete Městskou televizi Otrokovice?

Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: stehlikova@muotrokovice.cz

Celkem hlasovalo: 1480


Přehled získaných dotací městem Otrokovice v období 2015-2018Městská televize on-line

Přehrávač


Noviny


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém