Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB

Cesta: Titulní stránka


Dotace z oblasti kultury, sportu a granty

 
 
 

DOTACE - PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK
ZHODNOCENÍ ZA ROK 2018

Město Otrokovice, jako obec s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), je zapojeno do dotačního programu Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „program ORP“). V rámci programu ORP mohou obdržet dotaci na obnovu kulturní památky ve svém vlastnictví majitelé nemovitých kulturních památek, které splňují následující požadavky: 

 • nacházejí se mimo památkově plošně chráněná území (tj. např. mimo území městské památkové zóny Napajedla) 
 • nejsou národními kulturními památkami
 • nejsou ve vlastnictví státu. 


V roce 2018 byla pro správní obvod ORP Otrokovice stanovena finanční kvóta ve výši 148 tisíc Kč. Z těchto prostředků byly v uplynulém roce na návrh ORP Otrokovice podpořeny dvě akce obnovy kulturních památek ve správním obvodu ORP. Těmito památkami byl kostel sv. Jiljí v Pohořelicích a fara č.p. 62 v Tlumačově.Kostel sv. Jiljí v Pohořelicích

Kostel sv. Jiljí v Pohořelicích je barokní stavba z druhé poloviny 18. století, nacházející se v lokalitě zaniklého středověkého městečka Podhradí u Pohořelic (v současnosti v areálu pohořelického hřbitova). Specifický význam této památky spočívá především v tom, že díky své relativně odlehlé poloze se tato sakrální stavba dochovala v podstatě intaktně v podobě z doby svého vzniku, takže je velmi dobrým dokladem relativně kvalitní architektury venkovského kostela z druhé poloviny 18. století, a to včetně celé řady původních detailů, prvků a konstrukcí, které se u jiných obdobných staveb – více frekventovaných a upravovaných v průběhu jejich existence – již zpravidla nedochovaly. 

Obnova kostela probíhá postupně již několik let, přičemž především již byla provedena sanace vlhkosti zdiva památky, která dříve trpěla masívním zavlháním. K odstranění tohoto problému byla použita kombinace více opatření, čímž byla účinnost jednotlivých opatření maximalizována. I v roce 2018 probíhaly v kostele sv. Jiljí další práce – obnova střechy nad presbytářem, restaurátorské zajištění nástěnných maleb v presbytáři a obnova oken. Na kostele se dochovala jednoduchá dřevěná (dubová) okna s jednoduchým zasklením. Typ těchto oken spolu s typem kování svědčí o tom, že se nejedná o původní okna z doby vzniku kostela. Dřevní hmota okenních rámů i křídel byla masívně degradovaná. Odborné posouzení dřevěných konstrukcí oken konstatovalo, že vzhledem k této degradaci je naprostá většina těchto oken již nerepasovatelná a je tedy nutná jejich výměna. Vlastník památky proto požádal o příspěvek z programu ORP na obnovu (výměnu) oken a okenic na kostele, přičemž celkové náklady na tuto akci obnovy byly ve výši přes 250 tisíc Kč. Na návrh ORP Otrokovice byla akce podpořena z programu ORP částkou 100 tisíc Kč. Práce provedené v uplynulém roce s přispěním těchto prostředků lze hodnotit jako velmi efektivní, a s pozitivním dopadem na zachování materiální podstaty a kulturně historických hodnot předmětné kulturní památky.Fara č.p. 62 v Tlumačově se nachází v historickém centru obce, na návsi, severozápadně od farního kostela sv. Martina. S kostelem a někdejší tvrzí bezprostředně související farní areál tvoří třetí památkově významný soubor v samém historickém jádru obce. Farní komplex sestává z dvoupodlažní, pozdně barokní budovy fary s vysokou valbovou střechou, situované v severovýchodním nároží obdélného areálu, a z rozměrného, jednopodlažního hospodářského objektu na jižní (jihozápadní) hranici areálu. Celek uzavírá na východní a západní straně prostá ohradní zeď, proražená na východě mezi farou a hospodářským objektem pilířovou branou. Fara, hospodářské budovy a ohradní zeď uzavírají nevelký vnitřní dvůr. K jižnímu okraji dvora, tj. k vnějšímu průčelí hospodářského objektu se přimyká rozsáhlá farní zahrada, rovněž vymezená zděným ohrazením. 

Fara v Tlumačově

Po dokončení náročných oprav fasád kostela sv. Martina se vlastník památky v roce 2018 rozhodl pro obnovu fasád farní budovy. Omítky na fasádách fary vykazovaly celou řadu defektů od drobných prasklin, přes lokálně s podkladem nesoudržné vrstvy, až po částečně opadané části plastických fasádních prvků (římsy, šambrány apod.). Nejzávažnějším problémem byla masívní degradace omítek v soklových partiích spojená se značným zavlháním zdiva zemní vlhkostí a masívními projevy zasolení na omítkách (velké skvrny v soklových partiích, na severní straně dosahující dokonce až do patra). Vlastník památky proto požádal o příspěvek z programu ORP na obnovu fasád fary, přičemž celkové náklady na tuto akci obnovy byly ve výši téměř 470 tisíc Kč. Na návrh ORP Otrokovice byla akce podpořena z programu ORP částkou 48 tisíc Kč. Práce provedené v uplynulém roce s přispěním těchto prostředků lze rovněž jako v předchozím případě hodnotit jako velmi efektivní a kvalitně provedené, s velkým pozitivním dopadem na zachování materiální podstaty a kulturně historických hodnot předmětné kulturní památky, včetně její estetické prezentace v centru obce Tlumačov.VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ V ROCE 2019

Pro rok 2019 byla ORP Otrokovice v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ přidělena ministerstvem kultury finanční kvóta ve výši 143 tisíc Kč. Celkový objem prostředků v programu pro rok 2019 na celou ČR je 140 milionů Kč. 

Město Otrokovice proto vyzývá vlastníky nemovitých kulturních památek nacházejících se ve správním obvodu ORP a splňujících předpoklady pro zařazení do programu ORP (viz výše), aby podávali žádosti o příspěvek na obnovu své kulturní památky v roce 2019. 

Své žádosti včetně požadovaných příloh podávejte výhradně na formulářích určených pro rok 2019 a adresujte na podatelnu Městského úřadu Otrokovice. Potřebné formuláře naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury (https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html), nebo na stránkách města Otrokovice zde:
 Uzávěrka pro příjem žádostí proběhne ke dni 28. února 2019 (v případě odeslání žádosti poštou je rozhodující datum na otisku razítka podací pošty). 
 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Odbory > OŠK > Dotace z oblasti kultury, sportu a granty

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nejbližší akce

 • 21. MĚSTSKÝ PLES
  18.1.2020 19:30
  Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU pořádá
  21. MĚSTSKÝ PLES
  Moderuje a baví PETR RYCHLÝ. Standardní i latinskoamerické tance předvedou sourozenci Tomáš, Martin a Petr Novákovi (10, 13, 16 let) se svými partnerkami Kristin Slámovou, Natálií Vališovou a Nelou Koskovou. Hudba ve velkém sále: skupina KOLOREZ, v kinosále Kamil Dyják (do 22 hodin) + diskotéka DALIBORA DĚDKA (od 22.30 hod.). V Městské kavárně po celý večer cimbálová muzika DENICA, v pianobaru KAMIL DYJÁK (od 22.30 hod.). Welcome drink, bohatá tombola, losování stolů, zábavný fotokoutek. Součástí vstupenky pro dvě osoby láhev vína. Hlavním partnerem plesu je společnost Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s.
 • MEZINÁRODNÍ ENTOMOLOGICKÝ VÝMĚNNÝ DEN A VÝSTAVA
  25.1.2020 9:00 - 13:00
  Dan Čagánek - Hobby Otrokovice uvádí:
  Na programu výstava, koupě a prodej brouků, motýlů, strašilek, pavouků a plazů z celého světa. Tradiční ochutnávka hmyzu: slané /sarančata, červi/ a sladké /mravenci v čokoládě, lízátka se švábem/ výrobky z hmyzu. Pro děti malování hmyzích motivů na obličej.
 • MIROSLAV PINĎÁK - PERSONA
  27.1.2020 18:00
  Zveme Vás na vernisáž, která se koná v Městské galerii 27.1.2020 v 18 hodin. Na výstavě M. Pinďáka budou k vidění portréty (fotografické momentky) zajímavých osobností, které autorovi osud přivedl do cesty. Například Roberta Vana, Jindřicha Štreita, Jana Saudka… Některé fotografie budou doplněny krátkým příběhem o jejím vzniku. Výstava potrvá do 23. února 2020.
 • ÍRÁN - dvě tváře Persie
  29.1.2020 18:00
  V novém roce pokračujeme v cyklu “Cestovatelské středy” besedou Michala “Štěpy” Štěpánka. Írán, kontroverzní země s přísným islámským režimem, nemá ve světě nálepku destinace, do které by se lidé zrovna hrnuli. A upřímně? Je to škoda… Štěpy zažil ruch hlavní metropole, pokusil se vyškrábat na nejvyšší kopec v zemi, podíval se k moři, přespal v poušti, poznával města a jejich památky, navštěvoval čajovny, ochutnával speciality, potkal spousty zvědavých lidí, ale hlavně vnímal a nasával atmosféru Blízkého východu. A co za tu dobu zjistil? Že tahle země je trochu jiná, než nám ji předkládá okolní svět. Přijďte si poslechnout a udělejte si svůj vlastní obrázek…
 • POZOR ZMĚNA TERMÍNU - DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
  19.3.2020 19:00
  Moc se omlouvám všem fanouškům a pořadatelům. Náš kmenový hráč a spoluautor mnoha písní, kytarista Miroslav Chyška, je bohužel vážně nemocný a momentálně mimo možnost s námi odjet první část turné. Je to pitomé, vím, přišlo to ve velmi nevhodný čas. Naše kapela, náš zvuk, tvar a spoluhraní jsou postavené na individualitách a já myslím, že to tak má být, i když to nebylo lehké rozhodnutí. Je nám to všem líto. Věříme pevně, že nás pochopíte a budeme se všichni spolu s vámi v míru těšit na co nejbližší příště. Nezlobte se. Díky. Dan

  Vystoupení v Otrokovicích se překládá na 19.3.2020. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
  Výjimečný koncert v rámci turné k dlouho očekávanému albu KRÁSKA A ZVÍŘENÝ PRACH. Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal v devadesátých letech do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal se také neodmyslitelnou součástí kapely J.A.R.
 

Další akce

 

Kalendář akcí

 

<< Leden 2020 >>

týdenPoÚtStČtSoNe
52. týden303112345
1. týden6789101112
2. týden13141516171819
3. týden20212223242526
4. týden272829303112
5. týden3456789

Další akce


Anketa

V celorepublikovém srovnání se kvalita života za poslední rok nejvíce zlepšila ve Zlínském kraji. Vyplývá to z údajů společnosti Obce v datech. Nejlépe jsou na tom Otrokovice. Jak se Vám žije v našem městě?

Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: stehlikova@muotrokovice.cz

Celkem hlasovalo: 4229


Noviny


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém