Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB

Cesta: Titulní stránka


Egovernment

 

Informace pro obce

 • 21.11.2009 - Nová vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy) byla zveřejněna pod číslem 364/2009 Sb., v částce č. 116 rozeslané dne 20.října2009. A nahradila stávající právní předpis vyhlášku č. 324/2008 Sb. Účinnosti nabývá dnem vyhlášení. Proces získání přístupu do systému Czech POINT po podání žádosti o dotaci.
 • 3.9.2009 - Informace k vyúčtování dotace na Czechpoint - Nevyčerpané peněžní prostředky, které byly poskytnuty formou dotace na stanovený účel musí být vráceny nejpozději do 20 pracovních dnů od potvrzení přijetí výzvy MV k vrácení nevyčerpaných prostředků na účet kraje, ze kterého prostředky obdržel. Vrácení finančních prostředků musí být doprovázeno písemným oznámením poskytovateli dotace. Prosíme příjemce aby bez výzvy nevraceli na žádný účet MV ČR finanční prostředky a počkali až na výše uvedenou výzvu Ministerstva vnitra k vrácení finančních prostředků. Příjemce bude vyzván k vrácení nevyčerpaných peněžních prostředků až po obdržení a kontrole vyúčtování dotace.
 • Informace pro obce které si zřizují pracoviště CzechPointu - pro úspěšné zpřístupnění a fungování obce v rámci kontaktního místa Czech POINTu je nutné její zařazení do vyhlášky MV.Odbor územní veřejné správy Ministerstva vnitra oznamuje, že nabytí účinnosti novelizace vyhlášky č. 324/2008 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), se předpokládá k 15.10.2009. Nově zařazené obecní úřady a úřady městských částí hlavního města Prahy obdrží přístupové údaje od Správce centrály CzechPOINT po zveřejnění vyhlášky ve Sbírce zákonů.
 • 25.8.2009 - Proběhlo první školení Informačního systému datových schránek v našem eGON centru.
 • Nabídka školení nešeho eGON centra se rozrůstá. Kromě Informačního systému datových schránek obsahuje i veškeré portfolio kurzů na CzechPoint a kurz věnovaný problematice elektronickému podepisování.
 • 10.8.2009 - Ministerstvo vnitra ve snaze vyhovět v plné míře požadavku Asociace krajů České republiky (AKČR) k rozšíření stávající výzvy č. 04 – technologická centra a elektronické spisové služby pro kraje o další součásti vyplývající ze Strategie implementace eGovernmentu do územní veřejné správy, žádá všechny žadatele o vyčkání na vyhlášení upravené výzvy pro obce s rozšířenou působností (ORP) a nové výzvy pro kraje. 

Emailová komunikace obcím ve správním obvodu města Otrokovice

Obecné informace o ISDS

Základní pojmy a principy provozu informačního systému datových schránek.


CO JE DATOVÁ SCHRÁNKA?

 • datová schránka je elektronické úložiště, které slouží nejen k doručování dokumentů, ale také k výkonu moci (pomocí fikce doručení)
 • zpráva dodaná do datové schránky plně nahrazuje doporučenou zásilku a to i do vlastních rukou
 • datové schránky spravuje Ministerstvo vnitra a provozovatelem je držitel poštovní licence – Česká pošta

KDO BUDE DATOVÉ SCHRÁNKY POUŽÍVAT?

Pokud jde o odesílání z datové schránky, zde obecně platí:

 • orgán veřejné moci odesílá přes datovou schránku povinně (přesněji: pokud to umožňuje povaha dokumentu a pokud příjemce má datovou schránku
 • ostatní subjekty odesílají přes datovou schránku dobrovolně

Co a komu lze odesílat, se bude měnit v čase. Dnes platí:

 • orgán veřejné moci musí odesílat přes datovou schránku (tzv. „doručovat“) každému, kdo ji má. Tedy jak jinému orgánu veřejné moci, tak právnické osobě, fyzické osobě atd.
 • právnická či fyzická osoba může odesílat přes datovou schránku orgánu veřejné moci (tzv. „podávat“)
 • právnická či fyzická osoba nemůže odesílat přes datovou schránku jiné právnické či fyzické osobě.

Od 1. ledna 2010 se to změní tak, že:

 • právnická či fyzická osoba bude moci odesílat přes datovou schránku elektronické faktury jiné právnické či fyzické osobě. Již ale bez desetidenní fikce doručení, protože o doručování vlastně ani nejde (a místo toho se jedná o tzv. dodávání).

Konečně od 1. července 2010 dojde k tomu, že:

 • právnická či fyzická osoba bude moci odesílat přes datovou schránku („dodávat“) jiné právnické či fyzické osobě jakékoli dokumenty (přípustných formátů, viz dále)
  Orgánům veřejné moci a právnickým osobám budou datové schránky zřízeny během července automaticky, ostatní si mohou o zřízení DS kdykoliv zažádat (například na terminálu CzechPOINT).

KDO JE OPRÁVNĚN K PŘÍSTUPU DO DATOVÉ SCHRÁNKY?

 • přístup do datové schránky má oprávněná osoba, v případě orgánů veřejné moci tedy ministr, hejtman, starosta, ředitel úřadu apod.
 • tyto oprávněné osoby mohou pověřit pověřenou osobu a stanovit jí rozsah přístupu do datové schránky
 • nově pověřeným osobám Česká pošta automaticky vygeneruje nové přihlašovací údaje a pošle je v obálce na příslušnou instituci

JAKÉ DOKUMENTY LZE POSÍLAT POMOCÍ DATOVÝCH SCHRÁNEK?

Prakticky všechny, jejichž povaha a obsah to umožňují. To znamená, že z této komunikace jsou automaticky vyloučeny všechny 3D předměty, ale také obsáhlá dokumentace či mapové podklady, jejichž konverze do elektronické podoby by byla příliš složitá a nákladná.
Dalším omezením je kapacita jedné datové zprávy – 10 MB. Datovou schránku nelze využít na posílání zpráv se stupněm utajení, nebo propagačních či komerčních sdělení. Formáty dokumentů posílaných přes datové schránky jsou :
- pdf, PDF/A
- xml (pokud odpovídají veřejně dostupnému XSD schématu, publikovanému příjemcem datové zprávy),
- fo/zfo
- html/htm
- odt, ods, odp
- txt, rtf
- doc, xls, ppt
- jpg/jpeg/jfif, png, tiff, gif
- mpeg1/mpeg2
- wav, mp2/mp3
- isdoc/isdocx verze 5.2 a vyšší

Kontakty osob zajišťující eGON centrum na území ORP Otrokovice

Seznam pracovníků MěÚ Otrokovice na které se můžete obrítit se svými dotazy směřující k oblasti zavádění eGovernmentu v našem územním celku. 


Martin Maňásek
tel.: 577 680 266
manasek@muotrokovice.cz

Petr Tomšů
tel.: 577 680 171
tomsu@muotrokovice.cz

ELEV - eLearning - seznam kurzů školení pro obce

ELEV je internetový portál vytvořený ke vzdělávání pomocí elektronických kurzů. Na tomto místě jsou zveřejněny kurzy vypsané našim městem, kterých se lze zúčastnit. Tento systém školení je určen pro pracovníky obcí spadajících do správního území Otrokovic, jejich organizace a školy, a organizace a školy založené městem Otrokovice. 

Dohoda o partnerství mezi ORP a obcí I. a II. typu - VZOR

Aktuální verze partnerské smlouvy pro potřeby obcí na území ORP Otrokovice. 

Seznam podporovaných formátů - autorizovaná konverze

Informace o formátech pro autorizované konverze dokumentů a datové schránky. 

Informační leták DS

Desatero přístupu k informačnímu systému datových schránek. 

http://www.egoncentrum.cz

Oficiální internetové stránky eGON centrum zaměřené na rozvoj eGovernamentu 

Oficiální internetové stránky Datových schránek

Oficiální web nabízí rozcestník přímo do webového rozhraní datových schránek, odkud můžete svou datovou shránku ovládat a do informativní sekce, kde jsou popsány důležité informace o datových schránkám i s modelovými situacemi. 
 


 

Kontext

Umístění: Menu > Mapa stránek > Město Otrokovice > Městský úřad > Egovernment

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nejbližší akce

 • STETSON AND BOURBON - festival blues a jižanského rocku
  23.10.2021 19:00
  XIV. ročník mezinárodního visegrádského festivalu blues a jižanského rocku. GARY MOORE TRIBUTE BAND, v jehož čele stojí Jack Moore (syn předčasně zesnulého kytarového velikána Garyho Moora) je hlavní hvězdou festivalu. Dále vystoupí domácí „superskupina“ LIVIN FREE , kterou r. 2018 založil skvělý zpěvák a hráč na klávesy Jan Holeček, legendární baskytarista Vladimír GUMA Kulhánek a poté kytarista Tomáš Frolík a bubeník Michael Nosek. PBK BLUES BAND, kapela havířovského kytaristy Petra Kubíčka, se představí v česko–polském projektu TRIBUTE TO NALEPA (věnovaném legendě polského blues, Tadeuszi Nalepovi). Zlínský bluesman FILIP VÍTŮ zahraje nejprve na úvod ve velkém sále a poté i v průběhu večera ve Stetson baru. Vůně bourbonu, jižanská kuchyně a klobouky stetson zarámují festival, který se uskuteční pod záštitou starostky města Otrokovice Hany Večerkové a je spolufinancován městem Otrokovice, Zlínským krajem a grantovým programem Partnerství OSA.
 • SLAVNOSTNÍ VEČER ke Dni vzniku samostatného čs. státu
  27.10.2021 18:00
  Speciální slavnostní koncert Filharmonie Bohuslava Martinů, spojený s oceněním významných osobností města Otrokovice. Zazní skladby Antonína Dvořáka (Česká suita, Můj domov) a Bedřicha Smetany (Vyšehrad, Tábor). Orchestr řídí kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe. Vstup volný
 • EUGENIUSZ JÓZEFOWSKI - ČEKÁNÍ NA SPRÁVNOU CHVÍLI
  27.9.2021 - 24.10.2021
  Spolek Rozumění ve spolupráci s městem Otrokovice a Otrokovickou Besedou srdečně zve na výstavu význačné výtvarné osobnosti: Eugeniusz Józefowski, malíř, grafik, kreslíř, fotograf, tvůrce desítek knih o umění, je držitelem mnoha ocenění, včetně státního vyznamenání. Autor více než osmdesáti samostatných výstav v Polsku, Německu či Dánsku se účastnil také dalších stovek domácích i mezinárodních kolektivních výstav. V současné době působí na Akademii výtvarných umění ve Vratislavi. Výstava potrvá do 24. 10. 2021.
 • ZRUCZ PHOTO ANEB MY, CO SPOLU FOTÍME
  4.10.2021 - 30.10.2021
  Fotografové ze Zruče nad Sázavou ve spolupráci s Fotoklubem Beseda Otrokovice zvou na výstavu s názvem Zrucz Photo aneb My, co spolu fotíme. Spřátelený klub z posázavského baťovského města představí tvorbu svých členů z poslední doby. Jedná se o sdružení amatérských fotografů v tom nejlepším slova smyslu, kteří považují za svou přirozenost chodit po světě s očima otevřenýma. Jejich fotografie dokážou potěšit oko, předat radost a vyprávět drobné příběhy. Výstava Zrucz Photo je zároveň připomínkou a malou oslavou 80. narozenin tohoto zručského fotoklubu.
 • KOUZELNÉ MÓDNÍ DOPLŇKY
  26.10.2021 17:00 - 21.11.2021
  Kabelky, klobouky, rukavičky – to vše a řada dalších věcí patřila k dokonalému vzhledu žen v minulosti. Klub přátel historie města Otrokovice připravil výstavu, která představuje krásu elegance dob minulých, kdy žena nevycházela z domu bez klobouku, nebo šátku, rukaviček a kabelky, které spolu dokonale ladily. Na výstavě budete mít možnost seznámit se s řemeslnou zručností modistek a dalších řemeslníků, kteří tyto drobné doplňky vytvářeli. Nechte se okouzlit předměty, které možná i dnes najdete zapomenuté ve skříních a šuplících vašich babiček… Vernisáž výstavy v úterý 26. 10. od 17 hodin. Výstava potrvá do 21. 11. 2021.
 

Další akce

 

Kalendář akcí

 

<< Říjen 2021 >>

týdenPoÚtStČtSoNe
39. týden27282930123
40. týden45678910
41. týden11121314151617
42. týden18192021222324
43. týden25262728293031
44. týden1234567

Další akce


Anketa

V celorepublikovém srovnání se kvalita života za poslední rok nejvíce zlepšila ve Zlínském kraji. Vyplývá to z údajů společnosti Obce v datech. Nejlépe jsou na tom Otrokovice. Jak se Vám žije v našem městě?

Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: stehlikova@muotrokovice.cz

Celkem hlasovalo: 406


Noviny


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém