Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB

Cesta: Titulní stránka


Informace o střetu zájmů

 

Žádosti a jiná podání podle zákona o střetu zájmů

Základní informace

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat každoročně příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o vykonávaných činnostech (§ 9), o majetku (§ 10) a oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11). Soubor těchto dokladů tvoří registr oznámení (§ 13). Oznámení podávají veřejní funkcionáři příslušnému evidenčnímu orgánu, kterým je tajemník Městského úřadu Otrokovice (pro podání veřejných funkcionářů uvedených pod bodem A).

A. Veřejnými funkcionáři města jsou ve smyslu zákona:

 • členové Zastupitelstva města Otrokovice, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (tj. starostka a místostarostka města) a další členové Rady města Otrokovice, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • vedoucí úředníci města zařazení do Městského úřadu Otrokovice podílející se na výkonu správních činností, kteří
  • v rámci výkonu své činnosti nakládají s finančními prostředky města jako příkazci operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč,
  • nebo se bezprostředně podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky, nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,
  • anebo rozhodují ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení.

Registr oznámení veřejných funkcionářů města vede tajemník Městského úřadu Otrokovice. 

B. Veřejnými funkcionáři jsou rovněž ve smyslu zákona ředitelé a další vedoucí zaměstnanci příspěvkových organizací města, pokud v rámci výkonu své činnosti nakládají s finančními prostředky města jako příkazci operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč, nebo se bezprostředně podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky, nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky, anebo rozhodují ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení. Registr oznámení ředitelů a vedoucích zaměstnanců příspěvkových organizací města vede příslušné ministerstvo.

Místo a způsob podání žádost o nahlédnutí do registru oznámení:

Každý má podle § 13 právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán žadatelům o nahlížení do registru neověřuje a také jim neposkytuje fotokopie písemností vedených v registru.
Do registru v listinné podobě je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (internetu), a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla.
Některé činnosti evidenčního orgánu zabezpečují určení pracovníci mzdového a personálního oddělení úřadu (dále jen PaM) na základě pokynu tajemníka úřadu.

Jedná se zejména o tyto činnosti:

 • zajišťování činností souvisejících s vedením a nahlížením do registru v listinné i elektronické podobě,
 • ověřování žádostí o nahlížení, udělování uživatelského jména a přístupového hesla, 
 • přijímání a vyřizování sdělení o nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v registru.

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení lze podat:

 • osobně u evidenčního orgánu - v úřední dny ve stanovených úředních hodinách na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Otrokovice (budova č. 2 MěÚ, 1. patro). Osobní podání žádosti je nutné dohodnout předem telefonicky (tel. 577 680 441) nebo elektronicky (e-mail: molkova@muotrokovice.cz
 • písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (adresa: Městský úřad Otrokovice, sekretariát tajemnice MěÚ, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice), nebo 
 • elektronicky - žádost podepsaná zaručeným elektronickým podpisem zaslaná na adresu e-mail: epodatelna@muotrokovice.cz

Písemná žádost o nahlédnutí do registru oznámení musí obsahovat

 • žadatelovo jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • trvalý pobyt a případně i adresu pro doručování a
 • údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě

Pro nahlížení v elektronické podobě vygeneruje PaM žadateli tzv. přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), které zašle žadateli doporučeně do vlastních rukou. V případě osobního podání mu jej předá proti podpisu.

Formuláře „Žádost o nahlédnutí“ a „Žádost o nahlížení“ jsou k dispozici v části „Registr oznámení“.

Poučení pro žadatele
Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Veškeré údaje vedené v registru oznámení mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 5 zákona o střetu zájmů, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováváním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Přestupku se dopustí ten, kdo používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu, než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře, dále ten, kdo poruší povinnost mlčenlivosti podle zákona o střetu zájmů a také ten, kdo neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě. Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč, tyto přestupky projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Sdělení evidenčnímu orgánu
Sdělení skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru lze evidenčnímu orgánu – tajemnici MěÚ podat:

 • písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (adresa: Městský úřad Otrokovice, sekretariát tajemnice MěÚ, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice)
 • v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, zasláním na e-mail: epodatelna@muotrokovice.cz

Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo. Každý má rovněž právo oznámit příslušnému orgánu svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti podle zákona o střetu zájmů.

Registr oznámení

 

Kontext

Umístění: Menu > Mapa stránek > Město Otrokovice > Městský úřad > Dokumenty města > Poskytování informací > Informace o střetu zájmů

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nejbližší akce

 • PÁLENÍ ČARODĚJNIC
  30.4.2017 14:30
  Srdečně Vás zveme na akci Pálení čarodějnic, které se uskuteční dne 30.4.2017 ve 14:30 hod. Sraz v maskách na autobusovém nádraží, kde se připraví ČARODĚJNICKÝ PRŮVOD na Lanového centra.
  Typ akce: Kulturní akce
 • MÁJOVÁ POUŤ A ODEMYKÁNÍ VODY
  1.5.2017 9:00 - 18:30
  Program v parku:
  10.00 - 12.00 Dechová hudba Jihočeská Podhoranka
  14.00 - 15.00 Dětská show
  15.30 - 16.30 Kamil Emanuel Gott
  17.00 - 18.30 Legendy se vrací
  Vláček Moravský drak bude jezdit mezi přístavištěm a Společenským domem.

  Program v přístavišti:
  9.00 - odemykání vody a slavnostní otevření Baťova kanálu
  9.15 - 12.00 Gaudeon Band
  Folklórní vstupy soubor Hlahol Mysločovice
  Vystoupení mažoretek DDM Sluníčko
  Vodní hrátky DDM Sluníčko
  Typ akce: Kulturní akce
 • Baťova Electra přiletí domů
  1.5.2017 11:00
  Přijměte pozvání a přijďte se podívat na historický letoun, se kterým J. A. Baťa před 80 lety podnikl obchodní cestu kolem světa. V rámci doprovodného programu budeme křtít knihu Jana Hermana - Baťa létá z Otrokovic.

  Časový harmonogram akce
  10:00 hod. - Otevření vstupu do areálu
  11.00 hod. - Přistání letadla Lockeheed Electra OK-CTB.
  11.15 hod. - Oficiální zahájení a křest knihy Baťa léta z Otrokovic.
  12:00-12:30 hod. - I. Letecká exhibice Martina Šonky, pilota světové série Red Bull Air Race. Mistra Evropy a vicemistra světa v letecké akrobacii kategorie unlimited - freestyle.
  16:00 hod. - Odlet letadla Lockheed Electra OK-CTB.
  17:00 hod - Uzavření areálu pro veřejnost

  V rámci doprovodného programu si mohou návštěvníci v hangáru prohlédnout výstavu S Baťou do oblak, která přestaví počátky a rozvoj leteckého průmyslu pod značkou Baťa. Součástí dne bude také představení historické hasičského vozu.

  Přílozete naleznete mapu parkovacích míst.
  Typ akce: Kulturní akce
 • MÁJOVÝ KONCERT
  1.5.2017 19:00 - 20:15
  Není lepší možnost jak oslavit den lásky jak si vychutnat tóny od těch největších mistrů klasické hudby. Na galakoncertě uslyšíte ty nejkrásnější písně lásky a touhy od A. Dvořáka, J. Verdiho, G. Rossini, F. Lehára, G. Pucciniho v podání hudebních sólistů – Barbary Slezákové (soprano, nositelka Evropské ceny Gustava Mahlera a Jara Dvorského (tenor, Stání opera Košice) a členů špičkových českých orchestrů.
  Typ akce: Kulturní akce
 • DARUJ HODINU TÝDNĚ
  2.5.2017 13:00 - 17:00
  Daruj hodinu týdně a pomoz seniorům, dětem a lidem se zdravotním postižením. Dobrovolnické centrum ADRA Zlín hledá dobrovolníky. Hlásit se můžete 2.května 2017 od 13:00 do 17:00 hod. v SENIORu Otrokovice.
  Typ akce: Ostatní
 

Další akce

 

Kalendář akcí

 

<< Duben 2017 >>

PoÚtStČtSoNe
13. týden272829303112
14. týden3456789
15. týden10111213141516
16. týden17181920212223
17. týden24252627282930
18. týden1234567

Další akce


Nepřehlédněte


Anketa

Jaké produkty byste přivítali na Farmářském dni, který se v Otrokovicích uskuteční 9. dubna 2017?

Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: stehlikova@muotrokovice.cz

Celkem hlasovalo: 99


Městská televize on-line

Přehrávač


Noviny


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém