Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB

Cesta: Titulní stránka


Otrokovice jdou cestou inovací. Sociální služby na Otrokovicku se stále zlepšují

Jedna z oblastí, na kterou můžou být Otrokovjané opravdu hrdí, jsou sociální služby. A nejen obyvatelé Otrokovic, ale obyvatelé všech obcí v regionu, protože také jejich zástupci se aktivně zapojují do Komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku.
logo EU
 

 
 

Tento proces partnerské spolupráce na úrovni regionu nepřetržitě funguje již třináct let. Neziskové organizace neustále pracují na zlepšování kvality sociálních služeb, obce zajišťují podstatnou část sociální práce s lidmi, kteří se ocitají v nepříznivé životní situaci. Společně se snažíme, aby senioři měli péči, kterou si zaslouží, aby rodiny s dětmi měly co nejlepší podmínky pro výchovu budoucích generací, aby lidé se zdravotním postižením mohli žít co nejlépe, nemocem navzdory, a aby dopady sociálně patologických jevů na společnost byly co nejmenší. To, co je pro nastavení účinných opatření podstatné, je aktivní zapojení lidí, pro které jsou sociální služby určené, a následná dohoda všech zapojených o tom, jak se mají sociální služby dále rozvíjet.

Inovací v roce 2005 bylo, že Otrokovice přizvaly k plánování všechny obce z regionu, všechny poskytovatele sociálních služeb a mnoho lidí z řad uživatelů služeb. Zdaleka to nebylo obvyklé a není to obvyklé ani v roce 2018. Ve Zlínském kraji jsme byli první, kteří začali plánovat pro celý region ORP. Z hlediska dalšího vývoje to byl velmi prozíravý krok, protože političtí představitelé obcí u „toho“ byli od začátku a do dnešních dnů si udrželi pozitivní vztah k sociálním službám. Dokonce lze říci, že mnozí z nich mají velmi dobrý přehled.

Inovací, která následovala, bylo zapojení Otrokovicka do mezinárodní spolupráce s městem Newcastle upon Tyne, organizací de Boie z Eindhovenu a městem Dubnica nad Váhom. Poznatky ze studijních cest, setkání s experty, mezinárodní konference a dalších aktivit se zanedlouho promítly přímo do způsobu poskytování některých sociálních služeb. Výrazně také posunulo uvažování o tom, co je pro uživatele služeb podstatné. Mimo jiné je to samotná existence vhodné služby, ale také možnost posunu do služby s nižší mírou podpory a péče a s vyšší mírou samostatnosti, pokud se situace nebo dovednosti klienta zlepší. Výrazně to přispívá k motivaci klienta na sobě pracovat. Pestrá nabídka služeb je důležitá také pro obce, protože služba s nižší mírou podpory je také službou s nižšími náklady, a finance jsou právě tím, čeho není nikdy dost.

Úspěšným projektem se zajímavým dopadem do sítě sociálních služeb bylo Vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb na Otrokovicku. Stovky hodin vzdělávání, které organizovalo město Otrokovice pro sociální pracovníky, a celé financovala Evropská unie, bylo ojedinělým počinem, který při současném nastavení operačních programů již nezopakujeme, ale v době, kdy se organizace vyrovnávaly s dopady zavádění, standardů kvality sociálních služeb, to byla významná pomoc, které využily prakticky všechny organizace v našem regionu. Žádné jiné město v širokém okolí své spolupracující organizace takto nepodpořilo.

Inovací je nastavení systému participace obcí na financování sociálních služeb. Od roku 2012 funguje dohoda, že obce v ORP Otrokovice se podílí na financování sociálních služeb, které jsou poskytovány jejich obyvatelům. Jsme jediným regionem ve Zlínském kraji, ve kterém tato dohoda vznikla a jsme ojedinělým regionem i v rámci České republiky. Tato dohoda pomohla rozložit náklady na sociální služby mezi více obcí a umožnila udržet dotace pro jednotlivé organizace ve výši, která je v souladu s doporučeními Zlínského kraje. Od roku 2015 je způsob rozdělení výše příspěvků pro sociální služby mezi jednotlivé obce založen na objemu služeb pro obyvatele jednotlivých obcí. Že je to způsob, který je vůči malým obcím i velkým městům jako donátorům poskytovatelů služeb spravedlivý, akceptovatelný a logický dokazuje také ta skutečnost, že Otrokovice byly inspirací pro další města ve Zlínském kraji, která dotace začala rozdělovat na základě stejných principů. Je však třeba zdůraznit, že bez dlouhodobé politické podpory rozumných zástupců měst a obcí a bez dostatečné výše rozpočtu na dotace pro sociální služby by to fungovat nemohlo.

Město Otrokovice, okolní obce a zástupci neziskových organizací se v roce 2016 spojili v dalším z  projektů s názvem Partnerství pro duševně nemocné. Jsme jediným městem ve Zlínském kraji, které zareagovalo na skutečnost, že reforma psychiatrické péče v České republice se dostává do fáze realizace. To, že lidé s duševními nemocemi žijí mezi námi je fakt či, chcete-li jinak, je to realita. Byť se některé statistiky liší, počty pacientů, kteří ročně projdou psychiatrickou nemocnicí v Kroměříži, jsou v jednotkách tisíců. Jedná se o několik set osob v našem ORP. V rámci reformy se v České republice bude měnit způsob poskytování zdravotnické i sociální péče pro lidi s těžkým duševním onemocněním. Proto je třeba zvýšit úsilí směrem k přípravě sítě služeb, navázat užší spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Kroměříž a je třeba vzdělávat sociální pracovníky města. A to se v oblasti vzdělávání a navázání spolupráce daří dobře. Rozšíření sítě služeb a zvýšení stávajících kapacit jsou běh na delší trať, na kterou jsme vykročili zapracováním potřebného do koncepčních dokumentů zaměřených na oblast sociálních služeb.

Pojem sociální bydlení proniká do povědomí veřejnosti již několik let. Vláda České republiky dokonce schválila strategický dokument Koncepce sociálního bydlení do roku 2025. Otázka by mohla znít: Které z měst se zapojilo do pilotního ověřování systému sociálního bydlení? Odpověď by zněla: Otrokovice. V době, kdy je možné ovlivnit nastavení metod sociální práce pro budoucí metodické pokyny MPSV či ovlivnit náhled na financování sociální práce spojené se systémem sociálního bydlení, získat vlastní zkušenosti s podporou rodin a jednotlivců, kdy je možné intenzivně vzdělávat vlastní zaměstnance a nastavovat spolupráci s organizacemi a institucemi v regionu, a mít to přitom financované ze strukturálních fondů EU, jsou Otrokovice jedním ze čtrnácti měst a obcí v České republice, která udělala něco navíc a spolupracují s ministerstvem práce a sociálních věcí. Otrokovice tak budou mít náskok, budeme vědět, jak na to, a to se jeví jako docela pragmatický důvod, proč to děláme.

Věříme, že proaktivní přístup zaměstnanců města se již nyní odráží v kvalitě života obyvatel města Otrokovice, ale zároveň víme, že nás i v budoucnu čeká nelehký úkol reagovat na měnící se svět a měnící se potřeby seniorů, rodin, lidí se zdravotním postižením a celé společnosti. Chápeme, že naše akce vyvolávají reakce, které nejsou vždy pozitivní, proto se snažíme působit také osvětově a trpělivě vysvětlovat, že kdyby společnost a rodiny fungovaly dobře, sociálních služeb a práce sociálních pracovníků městských úřadů Otrokovice a Napajedla by nebylo třeba. O každého potřebného by se postarali jeho příbuzní nebo sousedé. V takovém světě však nežijeme, je třeba přijmout realitu a hledat řešení, která jsou v souladu se zákony naší země i s elementární lidskou slušností.

 

 

 

 

Zpracoval: Josef Zdražil, projektový manažer komunitního plánování

 

Další informace:

Romana Stehlíková

tisková mluvčí města Otrokovice

+420 723 606 758, +420 577 680 449

stehlikova@muotrokovice.cz

www.otrokovice.cz 

 
Zveřejnil: Bc. Romana Stehlíková
Vytvořeno / změněno: 26.6.2018 / 26.6.2018 | Zveřejnit od-do: 26.6.2018-9.9.2018

Líbí se?

 67% |  33%

Obslužné odkazy

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nejbližší akce

 • NÁMĚSTÍ 2018 - SUK VOLOK
  22.7.2018 16:00 - 22.7.2018
  Pokračování letního cyklu koncertů na náměstí 3. května před Besedou. Suk Volok je zlínská hudební skupina hrající vlastní písně s poetickými texty na pomezí kytarového alternativního rock popu. Původní hudební trio, které vzniklo v roce 2012 na troskách kapely PRÁZDNÉ OBALY, hraje po příchodu kytaristy a rodáka z Otrokovic Martina Wicherka ve složení: Lukáš Seďa – kytara, zpěv, Martin Wicherek – kytara, Roman Januška – baskytara, Petr Halašta – bicí V současné době je kapela ve fázi příprav nahrávání prvního regulérního alba.
  Typ akce: Kulturní akce
 • NÁMĚSTÍ 2018 - JAMTOUR
  5.8.2018 16:00 - 5.8.2018
  Další hudební odpoledne na náměstí před Besedou bude patřit kroměřížskému folkrockovému sdružení JAMTOUR. Na scéně působí přes deset let, od repertoáru, který zahrnoval písně skupin Marsyas, ETC… či Blues Session se v poslední době posouvá k vlastní tvorbě. V současnosti se kapela intenzivně věnuje natáčení debutového CD, které by mělo vyjít na podzim. Na náměstí vystoupí JAMTOUR v sestavě: Radislav Štěpán - kytara, foukací harmonika, zpěv, Jana Štěpánová - zpěv, rytmika, Marek Vymlátil - kontrabas, Libor Mlodzik - elektrická kytara, Petr Žůrek - bicí.
  Vstup volný, občerstvení.
  Typ akce: Kulturní akce
 • NÁMĚSTÍ 2018 - JAZZBOOK
  19.8.2018 16:00 - 19.8.2018
  Pokračování pohodových letních koncertů na náměstí 3. května před Besedou. JAZZBOOK jako dixielandová hudební skupina vznikl dne 29. 9. 2009 u příležitosti hudebního festivalu „V Lukovečku na kopečku“. Zde vystoupil v improvizovaném složení a v podstatě tak již zůstal. Kapela se skládá z bývalých zlínských profesionálních i amatérských hudebníků, kteří prošli mnoha hudebními žánry, a dalo by se říci, na sklonku hudební kariéry hrají hudbu, se kterou vlastně začínali a tou je dixieland. JazzBook je pravidelným hostem Otrokovických letních slavností, kde hrává dopoledne během plavby na lodi Morava.
  Vstup volný, občerstvení.
  Typ akce: Kulturní akce
 • DIVADLO NA VODĚ - MÝDLO
  23.8.2018 20:00 - 23.8.2018
  Trojice vězňů na jedné cele, znamenitý bachař a svědomitá ředitelka věznice. Co dodat víc? Nechte se překvapit! :-) Vězeňská komedie Jiřího Grambala v podání divadla METEORA ze Vsetína se odehrává na palubě lodi Morava, nadšení diváci vše sledují ze břehu z improvizovaného hlediště…
  Vstupné dobrovolné, občerstvení.
  Typ akce: Kulturní akce
 • FEDO 2018
  31.8.2018 16:00 - 31.8.2018
  Speciální koncert, pořádaný v rámci 19. mezinárodního festivalu dechových a folklorních souborů FEDO 2018. Představí se v něm rakouská dechová hudba "Stadtkapelle Leibnitz" a polský lidový taneční soubor “Zespół Tańca Ludowego Kościelec".
  MĚSTSKÁ KAPELA LEIBNITZ má dlouhou historii, počátky orchestru sahají až do roku 1877. V dnešní době je jednou z nejúspěšnějších kapel mezi více než 30 dechovými soubory v oblasti Leibnitz. Program je tvořen nejen tradiční dechovou hudbou, ale také klasickými a moderními skladbami. Dirigent Mario Hofer se neustále snaží nabízet posluchačům různorodý a zábavný program.
  SOUBOR LIDOVÉHO TANCE KOŚCIELEC Soubor předvádí národní a lidové tance z regionu velkopolského, lowiczkého, živieckého, slezského i lubelského, kterými přibližuje zvyky a slavnosti jednotlivých regionů. Taneční skupina z Kościelce vystoupila mnohokrát v zahraničí, v Německu, Ukrajině, Bělorusku, Bulharsku, Chorvatsku a Maďarsku. Vstup volný, občerstvení.
  Typ akce: Kulturní akce
 

Další akce

 

Kalendář akcí

 

<< Červenec 2018 >>

týdenPoÚtStČtSoNe
26. týden2526272829301
27. týden2345678
28. týden9101112131415
29. týden16171819202122
30. týden23242526272829
31. týden303112345

Další akce


Anketa

Kde sledujete Městskou televizi Otrokovice?

Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: stehlikova@muotrokovice.cz

Celkem hlasovalo: 92


Městská televize on-line

Přehrávač


Noviny


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém