OBJEDNÁVKA SLUŽEB POJÍZDNÉHO ÚŘADU


 Kontaktní informace žadatele
E-mail žadatele:   *
Telefon žadatele:

 Kontaktní informace příjemce služby
Jméno a příjmení příjemce služby:
Telefon příjemce:
Adresa a místo příjemce služby:

 Návrh termínu poskytnutí služby pojízdného úřadu
 

Pozn.: V případě, že navržený termín bude kolidovat se žádostmi jiných žadatelů nebo nebude možné v navrženém termínu službu z jiného důvodu poskytnout, bude žadatel kontaktován a bude dohodnut jiný vhodný termín.

 
Datum:                                 
Hodina:

 Žádám o poskytnutí služby
 

 
Služby CzechPOINTu:
 

 
Sociální služby:
 Služba POJÍZDNÉHO ÚŘADU je poskytována v rámci města Otrokovice. O službu mohou požádat osoby, které se nemohou zejména ze zdravotních důvodů, z důvodů péče o dítě do 3 let věku nebo z jiných obdobných vážných důvodů osobně dostavit na úřad.

Některé služby zařazené do POJÍZDNÉHO ÚŘADU jsou na základě zvláštních zákonů poskytovány i ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice. Jde zejména o podání žádosti a o převzetí občanského průkazu. Pro bližší informace o těchto službách pro správní obvod obce s rozšířenou působností zašlete dotaz na e-mail pojizdnyurad@muotrokovice.cz nebo nás kontaktujte na telefonních číslech 577 680 109, 577 680 234 popř. 577 680 108.

Případná další sdělení:
 
OPIŠTE číslo z DRUHÉ, OSMÉ a DEVÁTÉ pozice v obrázku a výsledek vepište do následujícího pole.
*
 

*) Položka je povinná