Seznam aktuálně zveřejněných výzev


 Zakázky od 200 tis. do 1 mil. Kč na dodávky a služby, do 2 mil. Kč na stavební práce

Momentálně není zveřejněna žádna výzva veřejných zakázek v rozmezí od 200 tis. do 1 mil. Kč na dodávky a služby, do 2 mil. Kč na stavební práce.

 Zakázky od 1 mil. Kč na dodávky a služby, od 2 mil. Kč na stav. práce do lim. veřejné zakázky malého rozsahu

Momentálně není zveřejněna žádna výzva veřejných zakázek v rozmezí nad 1 mil. Kč na dodávky a služby nebo od 2 mil. Kč na stavební práce do limitu veřejné zakázky malého rozsahuu.

 Veřejné zakázky podlimitní
 Datum zveřejnění VZ: 6.9.2017
 Uzávěrka pro doručení nabídek: 6.10.2017    10:00  hod.


 Veřejné zakázky nadlimitní

Momentálně není zveřejněna žádna výzva nadlimitních veřejných zakázek.

 Významné veřejné zakázky

Momentálně není zveřejněna žádna výzva významných veřejných zakázek.