Seznam aktuálně zveřejněných výzev


 Zakázky od 200 tis. do 1 mil. Kč na dodávky a služby, do 2 mil. Kč na stavební práce

Momentálně není zveřejněna žádna výzva veřejných zakázek v rozmezí od 200 tis. do 1 mil. Kč na dodávky a služby, do 2 mil. Kč na stavební práce.

 Zakázky od 1 mil. Kč na dodávky a služby, od 2 mil. Kč na stav. práce do lim. veřejné zakázky malého rozsahu

Momentálně není zveřejněna žádna výzva veřejných zakázek v rozmezí nad 1 mil. Kč na dodávky a služby nebo od 2 mil. Kč na stavební práce do limitu veřejné zakázky malého rozsahuu.

 Veřejné zakázky podlimitní

Momentálně není zveřejněna žádna výzva podlimitních veřejných zakázek.

 Veřejné zakázky nadlimitní

Momentálně není zveřejněna žádna výzva nadlimitních veřejných zakázek.

 Významné veřejné zakázky

Momentálně není zveřejněna žádna výzva významných veřejných zakázek.