Změněno Popis formuláře Stažení formuláře

  Oddělení evidence vozidel:
26.09.2013
Opětovné vyražení VIN/typ motoru
11.04.2016
Oznámení o ztrátě RZ
12.06.2015
Žádost o poskytnutí údajů
26.09.2013
Žádost o povolení výroby / přestavby vozidla
08.01.2016
Žádost o rezervaci RZ na přání
26.09.2013
Žádost o schvál. tech. způsobilosti vozidla - přestavba, výroba
12.06.2015
Žádost o vydání nového dokladu
08.01.2016
Žádost o vydání RZ
12.06.2015
Žádost o vydání RZ - vývoz
08.01.2016
Žádost o vydání RZ na přání
12.06.2015
Žádost o vyřazení
12.06.2015
Žádost o zápis silničního vozidla
12.06.2015
Žádost o zápis změn
12.06.2015
Žádost o zápis změny vlastníka

  Oddělení evidence řidičů a dopravních přestupků:
17.07.2017
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
MOT-3-F-ZAD-DOP044
13.06.2018
OEŘ - souhlas - telefon e-mail - posílání SMS
DOP-F-ZAD-045-2018
07.09.2018
Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění pro skupinu vozidel podle § 93 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.
DOP-F-ZAD-028-2018
07.09.2018
Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění skupiny vozidel podle § 94 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.
DOP-F-ZAD-029-2018
13.06.2017
Oznámení ztráty, odcizení řidičského průkazu
MOT-3-F-OZN-DOP027
26.09.2013
Paměťové karty - žádost o vydání paměťové karty řidiče
26.09.2013
Paměťové karty - žádost o vydání paměťové karty vozidla
26.09.2013
Paměťové karty - žádost o vydání servisní paměťové karty
17.07.2017
Postup při žádosti o vrácení řidičského oprávnění pozbytého v důsledku dosažení 12 bodů
MOT-3-F-ZAD-DOP030
17.07.2017
Postup při žádosti o vrácení řidičského oprávnění pozbytého v důsledků uložení zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po uplynutí doby zdržení se řízení motorových vozidel
MOT-3-F-ZAD-DOP031
05.06.2014
Příloha k žádosti o vydání řidičského oprávnění
MOT-3-F-ZAD-DOP026
05.06.2014
Příloha k žádosti o vydání řidičského oprávnění
MOT-3-F-ZAD-DOP025
26.09.2013
Žádost o odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy (odečet 3 bodů)
15.10.2013
Žádost o přijetí k výuce a výcviku (přihláška do autoškoly)
17.07.2017
Žádost o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel po uplynutí poloviny doby
MOT-3-F-ZAD-DOP037
05.06.2014
Žádost o vrácení řidičského oprávnění podle § 100 zákona šč. 361/2000 Sb. (zdravotní důvody)
MOT-3-F-ZAD-DOP032
17.07.2017
Žádost o vrácení řidičského oprávnění podle § 102 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
MOT-3-F-ZAD-DOP033
05.06.2014
Žádost o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d zákona č. 361/2000 Sb. (12 bodů)
MOT-3-F-ZAD-DOP034
22.10.2018
Žádost o vrácení zadrženého řidičského průkazu
DOP-F-ZAD-046-2018
26.09.2013
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
05.06.2014
Žádost o vydání označení vozidla praktického lékaře ve službě
MOT-3-F-ZAD-DOP024
05.06.2014
Žádost o vydání rozhodnutí o profesní způsobilosti řidiče
MOT-3-F-ZAD-DOP035
05.06.2014
Žádost o vykonání zkoušky z profesní způsobilosti řidiče
MOT-3-F-ZAD-DOP022
05.06.2014
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
MOT-3-F-ZAD-DOP023

  Oddělení silničního hospodářství:
12.11.2014
Oznámení o vybavení vozidla taxametrem
MOT-3-F-OZN-DOP038
03.12.2013
Silniční správní úřad - žádost o stanovení dopravního značení
MOT-3-F-ZAD-DOP004
26.09.2013
Speciální stavební úřad - kolaudační souhlas
26.09.2013
Speciální stavební úřad - ohlášení odstranění stavby
26.09.2013
Speciální stavební úřad - ohlášení stavby
26.09.2013
Speciální stavební úřad - oznámení o předčasném užívání stavby
26.09.2013
Speciální stavební úřad - žádost o stavební povolení
26.09.2013
Speciální stavební úřad - žádost o změnu stavby před jejím dokončením
03.12.2013
Stanice měření emisí - žádost o vydání oprávnění k provozování stanice měření emisí
MOT-3-F-ZAD-DOP010
03.12.2013
Stanice měření emisí - žádost o vydání oprávnění k provozování stanice měření emisí - rozšíření
MOT-3-F-ZAD-DOP009
03.12.2013
Stanice měření emisí - žádost o vydání osvědčení k provozování stanice měření emisí
MOT-3-F-ZAD-DOP036
03.12.2013
Stanice měření emisí - žádost o vydání osvědčení k provozování stanice měření emisí - rozšíření
MOT-3-F-ZAD-DOP007
12.11.2014
Změnový list
MOT-3-F-ZAD-DOP040
04.05.2020
Žádost o povolení komunikačního připojení
DOP-F-ZAD-005-2020
04.05.2020
Žádost o povolení stavby v ochranném pásmu silnice/místní komunikace
DOP-F-ZAD-002-2020
04.05.2020
Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace
DOP-F-ZAD-003-2020
12.06.2018
Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby
DOP-F-ZAD-042-2018
12.06.2018
Žádost o vydání nvého průkazu řidiče taxislužby/Oznámení o ztrátě, zničení, odcizení nebo poškození průkazu řidiče taxislužby
DOP-F-ZAD-041-2018
04.05.2020
Žádost o vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
DOP-F-ZAD-012-2020
04.05.2020
Žádost o vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace (ZTP)
DOP-F-ZAD-001-2020
04.03.2020
Žádost o vydání společného povolení
příloha č. 6 k Vyhlášce č. 503/2006 Sb.
12.11.2014
Žádost o výpis z evidence vozidel taxislužby
MOT-3-F-ZAD-DOP039
04.05.2020
Žádost o zařazení účelové komunikace do kategorie místní komunikace
DOP-F-ZAD-011-2020
12.06.2018
Žádost o zařazení/vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby
DOP-F-ZAD-043-2018Pro zobrazení těchto dokumentů lze použít např. bezplatné prohlížeče, které lze stáhnout z internetu: