Životní situace odboru


 Změněno Popis životní situace
Výzva k předkládání návrhů na Ocenění pedagogických pracovníků
Výzva k předkládání návrhů na Ocenění pracovníků volnočasových aktivit
Výzva k podávání návrhů na udělení titulu Osobnost města Otrokovice
Výzva k předkládání návrhů na ocenění nejúspěšnějších otrokovických sportovců za rok 2019
Výzva k podávání návrhů na udělení Ceny města Otrokovice
3.4.2013 Žádost o závazné stanovisko podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb.
Informace na dlani