Město Otrokovice

PROGRAM

4. řádné jednání rady města, konané dne 15.3.2017

Otrokovice, zasedací místnost RMO

1.
Jednání RMO v působnosti jediného společníka MPO s. r. o. - finanční plán na rok 2017
Ing. Jiří Ondráš, jednatel Městské polikliniky
2.
Vyhodnocení provozu městských tržišť v roce 2016
Ing. Vladimír Plšek, jednatel TSO
3.
Přehled výkonů TSO s. r. o. pro město Otrokovice za IV. čtvrtletí 2016
Ing. Vladimír Plšek, jednatel TSO
4.
Jmenování členů pracovní skupiny Městská mobilita
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
5.
Kritéria pro přijímání dětí a zápis do MŠO pro školní rok 2017/2018
Bc. Magda Zycháčková, ředitelka MŠO
6.
ZŠ TGM - pořízení investičního majetku
Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka ZŠ TGM
7.
Darovací smlouva s Klubem společenských tanců Aleše a Dany Mědílkových Zlín
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
8.
Dar na humanitární účel
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
9.
Žádost o prodej bývalé výměníkové stanice na ul. Svobodova č. p. 1909 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
10.
Záměr prodeje pozemku parc. č. st. 3413 v k. ú. Otrokovice, jehož součástí je stavba č.p. 1856
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
11.
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 451/1 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
12.
Záměr směny části pozemku parc. č. 457/3 za část pozemku parc. č. 457/22 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
13.
Změny nájemních smluv k bytům pro příjmově vymezené osoby
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
14.
Nájemní smlouvy na městské byty
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
15.
Vyjádření města ke stavbě „Prodejní sklad RAVEO Otrokovice“ a majetkoprávní vypořádání
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
Ing. František Žák, vedoucí ORM
16.
Vyjádření města ke stavbě „Nová vodovodní přípojka pro RD č. p. 9261 v Otrokovicích“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
17.
Vyjádření města k realizaci areálu vodního vleku v lokalitě Štěrkoviště v Otrokovicích
Ing. František Žák, vedoucí ORM
18.
Výběr dodavatele – Nákup 2 ks nových osobních automobilů – město Otrokovice
Ing. František Žák, vedoucí ORM
19.
Dodatky č. 7 ke smlouvám na dodávky tepla do budov MěÚ pro rok 2017
Ing. Josef Řihošek, vedoucí PROV
20.
Smlouva o zajištění autorizovaného provozu imisní monitorovací stanice na období od 01.04.2017 do 31.03.2020
Ing. Petr Zakopal, vedoucí OŽP
21.
Darovací smlouva s TOMA a. s.
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
22.
Nabytí pozemku v elektronické dražbě
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
23.
Různé - Využití pozemku parc. č. 4776 v k. ú. Otrokovice v lokalitě asanovaného sociálního domu Letiště 1064
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
24.
Různé - Informace k pronájmu pozemku parc. č. st. 2537/2 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP