Město Otrokovice

PROGRAM

7. řádné jednání rady města, konané dne 10.5.2017

Otrokovice, zasedací místnost RMO

1.
Ceny vstupného na koupaliště a ROŠ
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
2.
Výsledky výběrového řízení na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu č. p. 1342, nám. 3. května
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
3.
Výsledky výběrového řízení na pronájem stánku s občerstvením v areálu ROŠ
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
4.
Nájemní smlouva na pronájem bufetu na městském koupališti
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
5.
Nájemní smlouva na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu č. p. 1465, nám. 3. května
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
6.
Záměr města na pronájem mola - šlapadla ROŠ
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
7.
Přechod smlouvy č. 420/05/10 o pronájmu nebytových prostor č. p. 950, ul. Tylova na nového vlastníka
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
8.
Čtvrtletní vyhodnocení provozu SAB
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
9.
Záměr pronájmu části pozemku a nebytových prostor v areálu SAB
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
10.
Přehled výkonů TSO s. r. o. pro město Otrokovice za I. čtvrtletí 2017
Ing. Vladimír Plšek, jednatel TSO
11.
Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Trávníky Otrokovice za rok 2016
Mgr. Jana Večeřová, ředitelka ZŠ Trávníky
12.
Výroční zpráva o hospodaření ZŠ TGM Otrokovice za r. 2016
Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka ZŠ TGM
13.
Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Mánesova Otrokovice za rok 2016
Mgr. Vratislav Podzimek, ředitel ZŠ Mánesova
14.
Užití veřejného prostranství na akci DDM Sluníčko
Mgr. Jiřina Kovářová, ředitelka DDM Sluníčko
15.
Omezení provozu Mateřské školy Otrokovice v měsících červenci a srpnu 2017 - změna usnesení
Bc. Magda Zycháčková, ředitelka MŠO
16.
Darovací smlouva se společností Teplárna Otrokovice
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
17.
Darovací smlouva se Sportovním klubem orientačního běhu Zlín, z. s.
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
18.
Dotace na zajištění sociálních služeb
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
19.
Žádost o finanční dar z rozpočtu města
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
20.
Nájemní smlouvy na městské byty
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
21.
Prodej movitého majetku - nákladní automobil
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
22.
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2298/5 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
23.
Záměr pronájmu části pozemků parc. č. 2344/3 a parc. č. 2348/12 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
24.
Smlouva o výpůjčce části pozemků parc. č. 1555/1 a parc. č. 1560/12 v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
25.
Žádost o užívání veřejného prostranství - pozemek parc. č. 1551/7 v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
26.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 6/1 a parc. č. 6/2 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
27.
Změna podmínek pro obsazování časově omezených pracovních míst v rámci Městského úřadu Otrokovice (projekt „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni ve městě Otrokovice“
Ing. Petr Vrana, vedoucí KTAJ
28.
Zahájení zadávacího řízení - Poukázky – rehabilitace a masérské služby, programy na podporu
Ing. František Žák, vedoucí ORM
29.
Vyjádření města k investičnímu záměru „Apartmánový dům Moravní na pozemku p. č. 439/1“ a „Bytový dům Moravní na pozemku p. č. 439/1“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
30.
Vyjádření města k návrhu umístění nových parkovacích stání a venkovních přípojek inženýrských sítí v rámci investičního záměru „Rekonstrukce a nástavba obchodního domu PRIOR v Otrokovicích“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
31.
Vyjádření města k investičnímu záměru „Supermarket tř. Tomáše Bati Otrokovice“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
32.
Vyjádření města k vybudování přechodu pro chodce u nového areálu ZLIN
Ing. František Žák, vedoucí ORM
33.
Změna výběru zhotovitele - „Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení - Otrokovice, Most M-1 přes železniční trať a místní komunikaci“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
34.
Schválení jízdního řádu MHD linky 55 posilujících spojů dne 01.05.2017
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
35.
Ulice Tylova – dopravní režim za domem č. p. 950
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
36.
Inventarizace majetku a závazků města Otrokovice k 31.12.2016
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
37.
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
38.
Různé - Výroční zprávy o hospodaření základních škol za rok 2016 - souhrnné informace a přehledy
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
39.
Různé – Zpráva o provozu mobilních buněk pro lidi bez domova v zimní sezóně 2016/2017
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
40.
Různé - Rekonstrukce obřadní síně
Ing. František Žák, vedoucí ORM
41.
Různé – Sdělení k usnesení č. RMO/41/02/17 a č. ZMO/208/02/17
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP