Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM

Cesta: Titulní stránka > Město Otrokovice > Městský úřad > Odbory a oddělení MěÚ > Oddělení interního auditu > Náplň činnosti

Výchozí položka hlavní nabídky: Oddělení interního auditu

Náplň činnosti

 

Vymezení samostatné působnosti

 • plní úkoly útvaru interního auditu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • je oprávněno u příspěvkových organizací města, u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města provádět veřejnosprávní kontrolu podle zákona o finanční kontrole
 • zabezpečuje účast úřadu v projektu benchmarkingu
 • v určeném počítačovém programu sleduje povinné uveřejňování smluv města a městských organizací v registru smluv a na nedostatky uveřejnění upozorňuje dotčené osoby
 • vede evidenci řídících dokumentů města
 • vede evidenci dokladů o provedených kontrolách města a orgánů města (město kontrolovaný subjekt) v záležitostech samostatné působnosti
 • pomáhá kontrolnímu výboru zastupitelstva v jeho činnosti
 • zabezpečuje interní systém oznamování porušení práva v souladu s právními předpisy o ochraně oznamovatelů (přijímání a prověřování oznámení, jejich evidence, zabezpečování ochrany oznamovatelů a zabezpečování následných opatření nebo postoupení příslušnému orgánu)

Vymezení metodické působnosti

 • v záležitostech řídící finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole a fungování vnitřního kontrolního systému města

Předpisy, kterými se oddělení ve své činnosti zejména řídí:

 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní nabídka sekce

Přeskočit nabídku

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém