Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM

Cesta: Titulní stránka > Město Otrokovice > Městský úřad > Ochrana oznamovatelů


Ochrana oznamovatelů

 

Vnitřní oznamovací systém města Otrokovice

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), zavedlo město Otrokovice (dále jen „město“) vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS) k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice vztahuje. V rámci VOS může oznamovatel podat oznámení o porušení práva EU a to bez obavy z postihu a odvetných opatření. 

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí a tuto skutečnost oznámila prostřednictví VOS.  
Oznámení mohou podávat zaměstnanci města včetně zaměstnanců města pracujících na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, uchazeči o zaměstnání u města, volení členové orgánů města, stážisté, praktikanti, jakož i osoby vykonávající práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy s městem, jejímž předmětem plnění je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného drobného plnění.

Oznámení musí souviset s některou z uvedených oblastí, které jsou definovány Směrnicí a jsou to:
 • zadávání veřejných zakázek; 
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu; 
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy; 
 • bezpečnost dopravy; 
 • ochrana životního prostředí; 
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost; 
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat; 
 • veřejné zdraví; 
 • ochrana spotřebitele a 
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů. 

Současně se zavedením VOS byla určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. 

Příslušnou osobu je Ing. Marek Maňásek – vedoucí oddělení interního auditu Městského úřadu Otrokovice.

Oznamovatel má možnost podat oznámení prostřednictvím VOS:
1) písemně – elektronicky i v listinné podobě

2) ústně – osobně i telefonicky, jen v pracovních dnech, je-li přítomna Příslušná osoba
 • osobně v kanceláři odd. interního auditu dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou – budova č. 1 MěÚ Otrokovice, 1. patro, dveře č. 206
 • telefonicky na č. 577 680 257.

Oznámení lze podat také anonymně. 

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR

V případě, že se daného oznamovatele netýká VOS města nebo se oprávněný oznamovatel rozhodne své oznámení řešit mimo VOS města, lze oznámení podat prostřednictvím centrálního oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

 

Kontext

Umístění: Menu > Mapa stránek > Město Otrokovice > Městský úřad > Ochrana oznamovatelů

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní nabídka sekce

Přeskočit nabídku

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies