Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB

Cesta: Titulní stránka


Otrokovice rozdělí do sportu 7,3 milionu korun

Reprezentace na mistrovstvích světa, Evropy i republiky, účast v nevyšších národních i mezinárodních soutěžích, ale i prostor pro volný čas dětí a mládeže, to vše zahrnuje otrokovický sport. Podmínky pro sportovní organizace vytváří radnice, která jejich činnost každoročně dotuje několika miliony korun. V letošním roce je mezi sedmnáct spolků rozděleno 7 349 400 korun.
sport
 

 
 

Sport, ať už v jakékoliv podobě, má pozitivní vliv na člověka v oblasti zdravotní i společenské. U dětí a mládeže patří k významným nástrojům prevence. „Podporou sportovních spolků vytváříme podmínky pro trávení volného času široké veřejnosti. V kategorii dětí a mládeže nabízí tyto spolky pestrou škálu aktivit. Od individuálních i týmových sportů až po turistiku či skauting. Řada organizací sdružuje i dospělé. V neposlední řadě sportovní spolky dávají možnost široké veřejnosti sledovat jejich počínání v rámci pořádaných turnajů, soutěží a nejrůznějších sportovně společenských událostí. Není výjimkou, že mají často charitativní charakter,“ uvedla starostka města Otrokovice Hana Večerková.  

Dotace se poskytuje na činnost žadatele se sídlem Otrokovicích a je určena pouze na úhradu uznatelných nákladů neinvestičního charakteru související se zajištěním hlavní činnosti žadatele. „Může jít například o opravy a udržování majetku, sportovního materiálu a vybavení, úhrady energií, pronájem sportovišť, ale i náklady na dopravu, ubytování, startovné či poplatky spojené s účastí na utkáních, soutěžích, soustředěních a akcích v oblasti tělovýchovy a sportu konaných mimo území města Otrokovice a další dle programu pro poskytování dotací,“ uvedla vedoucí odboru školství a kultury Barbora Šopíková. „Město Otrokovice svědomitě pečuje o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, do čehož patří i vytváření podmínek pro volnočasové aktivity zejména dětí a mládeže, a to v zájmu jejich rozvoje a prevence negativních jevů. Důkazem toho jsou každoroční dotace pro otrokovický sport v řádech několika milionů korun,“ uzavřel místostarosta města Otrokovice Petr Ťopek.

 

 

Podpořené spolky

 

ALL SPORT KIDS academy, z.s.                                                                               17 300

Asociace TOM ČR, TOM 1419 Otrokovice                                                                121 400

FC Viktoria Otrokovice, spolek                                                                                    1 115 800

Florbalový klub PANTHERS OTROKOVICE, z.s.                                                     981 800

GYMNASTICKÝ AEROBIK -BK- OTROKOVICE z.s.                                               50 000

Jezdecký klub Zlín, spolek                                                                                          100 000

Junák - český skaut, středisko Josefa Šivela Otrokovice, z. s.                                90 000

MORAVIAMAN TEAM, z.s.                                                                                         85 300

Moravskoslezský kynologický svaz, z.s., ZO kynologický klub Otrokovice             29 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kvítkovice                                                      27 400

SK Baťov 1930 z.s.                                                                                                     483 900

Speedskating club Otrokovice, z.s.                                                                            5 300

Spolek westernové střelby Otrokovice                                                                      23 500

Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Mánesova, p.o., pobočný spolek                      6 400

Tenis Trávníky Otrokovice, spolek                                                                             24 500

TJ Jiskra Otrokovice, z.s.                                                                                           4 157 800

TUFO CykloZákladna Otrokovice z.s.                                                                       30 000

Celkem                                                                                                                        7 349 400

 

 

ALL SPORT KIDS ACADEMY, Z.S.

Oddíl korfbalu působí od roku 2020 v Otrokovicích, navazuje na činnost korfbalového klubu z Lubné u Kroměříže. Věnuje se výhradně dětem a mládeži, zejména v kategoriích U11 a U13. V loňském roce byl podporován městem Rožnov pod Radhoštěm, činnost však byla značně omezena kvůli protipandemickým opatřením. Spolek se zúčastnil MČR v Beach korfbalu a MČR v čtyřkovém korfbalu, mezinárodního turnaje v Děčíně a pravidelné soutěže Beskydská liga. V roce 2022 se družstva U11 a U13 zúčastní mistrovských zápasů a obou MČR, kromě účasti na dalších turnajích proběhne také několik soustředění a kempů, v polovině srpna 2022 v Otrokovicích.

 

ASOCIACE TOM ČR, TOM 1419 OTROKOVICE

V Otrokovicích působí s církevní záštitou již více jak čtvrtstoletí. Dle stanov je subjekt dobrovolným, zájmovým sdružením dětí, mladých lidí a vedoucích. Naplňuje volný čas a vychovává své členy. Rozvíjí činnost na poli turistiky, tábornictví, sportovních, kulturních, výchovných, sociálních a charitativních aktivit. Organizuje pro děti a dospívající mládež pravidelné činnosti, kterými vyplňuje jejich volný čas, jako jsou hry a sportovní aktivity. Spolek provozuje multifunkční hřiště, které za dohledu a aktivního vedení svých členů dává k dispozici veřejnosti. Zapojuje se do různých akcí pro veřejnost, z nichž je nejznámější "Živý betlém", "Misijní jarmark", dobročinný projekt "Ukliďme Česko" a "Nadační fond českého rozhlasu - Světluška", v oblasti sportu se věnuje Turistickým závodům Českého poháru. V roce 2021 zahájil spolek z důvodu pandemie svou běžnou činnost až v květnu, od léta se již naplno členové spolku věnovali kromě sportu také svým hlavním aktivitám, turistice a tábornictví. V závěru roku vyvrcholila dlouhodobá spolupráce s dívčím Turistickým oddílem mládeže ČR, TOM 1412 Otrokovice sloučením obou spolků, a řady TOM 1419 se tak rozšířily o dalších 60 členů. V roce 2022 spolek plánuje svou činnost již plném rozsahu běžné náplně obou původních oddílů.

 

FC VIKTORIA OTROKOVICE, SPOLEK

Dle svých stanov subjekt vytváří podmínky k podpoře sportu a poskytuje členům požadované služby. Podporuje činnost členů, prosazuje jejich zájmy, provozuje společné činnosti a služby ve prospěch členů, spolupodílí se na vytváření ekonomických a materiálních podmínek pro činnost členů. Spolek financuje svoji činnost zejména z výběru členských příspěvků, z dotací samosprávy a státní správy, z příspěvků od soukromých subjektů, z provozování vlastních zařízení a z vlastní hospodářské činnosti. Spolek se dlouhodobě potýká s financováním údržby svých sportovišť, zejména hřiště s umělým povrchem na Trávníkách. V roce 2021 působilo ve spolku 7 družstev z toho dvě přípravky, muži hrají třetí nejvyšší fotbalovou soutěž v ČR. Pro sezonu 2020/2021 byl spolek nucen z personálních a ekonomických důvodů odhlásit ze soutěže a zrušit kategorii muži "B", do sezony 2021/2022 již spolek družstvo "B" znovu přihlásil do základní třídy a hraje ji převážně s juniory. V roce 2022 hodlá spolek ve všech kategoriích sehrát celkem 156 mistrovských a 70 přátelských a turnajových utkání, uspořádat dvě soustředění a absolvovat 830 tréninkových jednotek.

 

FLORBALOVÝ KLUB PANTHERS OTROKOVICE, Z.S.

Spolek svou účastí v nejvyšší florbalové lize ČR pravidelně přenášenou veřejnoprávní televizí provádí zcela výjimečnou propagaci města Otrokovice. Muži "A" se v Tipsport Superlize 2021-2022 dostali do play-off a podařilo se jim tak zachránit soutěž v čistě amatérských podmínkách i pro další sezónu. Sezóna 2020-2021 superligy se nedohrála v plném rozsahu,  u ostatních kategorií byla zcela zrušena. Sezóna 2021-2022 již proběhla v plném rozsahu pro všech 10 družstev (z toho 3 přípravky), které spolek spravuje. V roce 2021 musel z důvodu protiepidemických opatření spolek omezit i své další běžné aktivity, jako je příměstský letní tábor pro děti Panthers Kemp. Klub hraje své zápasy v městské sportovní hale anebo v hale SPŠ na Štěrkovišti. Rozvoj florbalových dovedností u mládeže je podporován také organizací mládežnických turnajů či přátelských utkání napříč celou Moravou mimo oficiální turnaje a utkání soutěže. Hráči se aktivně účastní a svou účastí podporují nejrůznější akce organizované jinými organizacemi na území města Otrokovice a v jeho okolí (např. Zdravý pohyb do škol). Spolek v roce 2022 očekává svou činnost v plném rozsahu, účast všech 10 družstev ve všech běžných soutěžích, hodlá uspořádat několik mládežnických turnajů a soutěží pro příznivce klubu, provádět ukázkové tréninky, reprezentovat klub i město na sportovních a charitativních akcích.

 

GYMNASTICKÝ AEROBIK -BK- OTROKOVICE, Z.S.

Základním účelem spolku je provozovat sport a s ním související odbornou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky. Spolek vznikl na konci roku 2018 a svoji činnost započal v roce 2019. V letech 2020 a 2021 byla činnost klubu částečně omezena z důvodu protiepidemických opatření. Pro svou činnost spolek využívá otrokovické tělocvičny. Tvoří jej gymnastky v převážně dětském a mládežnickém věku ve čtyřech výkonnostních skupinách, závodní skupina dívek trénuje 4 až 6 krát týdně a reprezentuje na republikových i zahraničních závodech. V roce 2021 spolek uspořádal příměstské soustředění, zúčastnil se mj. závodů Poháru federací v Praze a Bratislavě, závodů v Egyptě a Mistrovství ČR. Obdobný, v četnosti startů a závodů však náročnější program má spolek připraven i pro rok 2022.

 

JEZDECKÝ KLUB ZLÍN, SPOLEK

Dle stanov je hlavní činností subjektu jízda na koni a jeho provozování, závodně i rekreačně. Zabezpečuje sportovní přípravu jezdců a koní, zdravotně rehabilitační činnost, rekreační ježdění a rozvoj výkonnostního sportu i přípravu talentované mládeže pro reprezentaci, zabezpečení hospodářské činnosti na krytí nákladů klubu, nákup a výcvik koní, propagaci jezdeckého sportu. Činnost spolku je tak zaměřena hlavně na péči o koně, v majetku má 5 sportovních koní. Od roku 2019 musel spolek řešit problémy s ustájením koní, které způsobila stavba dálnice. V roce 2020 byl nucen koně se vším příslušenstvím přestěhovat do stájí na Bělově, a problémy spojené se změnou stájí společně s epidemickou situací značně limitovaly běžnou činnost spolku a způsobily ekonomické potíže. V roce 2021 se spolek již vrátil do svých prostor v Kvítkovicích, podařilo se mu také ještě uspořádat podzimní halové závody v Tlumačově. V roce 2022 má spolek v plánu uspořádat dva parkurové skokové závody v Tlumačově a aktivně se s koňmi zúčastnit dětských dnů.

 

JUNÁK - ČESKÝ SKAUT STŘEDISKO JOSEFA ŠIVELA OTROKOVICE, Z. S.

Dle stanov je účelem podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí a jejich schopností vedoucí k plnění povinností k nejvyšší pravdě a lásce, sobě samým, bližním, společenství a přírodě. Dále podporovat všestranný rozvoj dětí a mládeže, pořádat schůzky, akce, tábory a další volnočasové aktivity. Vydávat publikace a materiály, pořádat kurzy a školení, provádět sociální aktivity, dobrovolnictví, účastnit se akcí na podporu prevence závislostí, zajišťovat provoz kluboven a činnost při správě organizace. Během celého roku 2021, zpočátku a na konci v on-line režimu, probíhaly pravidelné oddílové schůzky se stěžejním výchovným programem. Děti jsou v nich rozděleny podle věkových a výchovných kategorií. Spolku se v průběhu roku podařilo uspořádat několik tradičních akcí, jako např. výpravy, turistiku, stanování, letní tábory. Tábornická a turistická činnost tvoří jádro plánu hlavní činnosti také pro rok 2022.

 

MORAVIAMAN TEAM, Z.S.

Hlavní činnost spolku dle stanov je vytváření podmínek pro sportovní, přípravnou a závodní činnost svých členů, zejména triatlonu a souvisejících sportovních disciplín. Spolek, přejmenovaný z původního názvu TRI-MAX sport team, každoročně pořádá "Moraviaman triatlon", který je největší sportovní akcí pořádanou v Otrokovicích a okolí, na kterou se sjíždí velké množství lidí i ze zahraničí. Podnik podařilo zrealizovat i přes obtížné podmínky roku 2021. Spolek dále uskutečnil s náhradním programem charitativní akci NEO CUP s výtěžkem na pomoc předčasně narozeným dětem v KNTB Zlín. Členové spolku se zúčastnili regionálních závodů a závodů v ČR a SR Slovakiaman, Winterman a Moraviaman. V roce 2022 se spolek hodlá kromě výše uvedených akcí zúčastnit také MČR, závodů Českého poháru a duatlonu pro děti Slavata Tour.

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ, Z.S., ZO KYNOLOGICKÝ KLUB OTROKOVICE

Základní organizace (ZO) je pobočný spolek Moravskoslezského kynologického svazu, z.s. Dle stanov se jedná o spolek, jehož cílem je zajištění všestranného sportovního vyžití zájemců o chov a výcvik psů z řad dospělých i mládeže v souladu s posláním a cíli Mezinárodní kynologické organizace FCI. Organizuje soutěže, chovatelské a výcvikové akce. Klub provozuje svůj kynologický areál za řekou Moravou, který svědomitě udržuje. Pořádá nácvik obran, přípravy na zkoušky z výkonu, přípravy psů na výstavy a bonitaci. Členové se účastní sportovních soutěží regionálního, republikového ale i mezinárodního významu, z nichž některé proběhly také v roce 2021. Spolek uspořádal pětidenní mezinárodní seminář k metodice výcviku psů, pro rok 2022 plánuje svou činnost v běžném rozsahu.

 

SH ČMS - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KVÍTKOVICE

Spolek aktivně provozuje vedle své pohotovostní také sportovní činnost. Jednotka vyjíždí každoročně k mnoha zásahům, činnost sboru však zahrnuje také práci s mládeží, opravy a údržbu vozidel, vybavení i objektů. V roce 2021 proběhlo 71 pravidelných schůzek mladých hasičů, 6 jednodenních akcí, pětidenní kemp, 13 akcí pro veřejnost, 13 brigád a 10 školení. Ve spolku působily dvě družstva mladých hasičů zapojené do celoroční hry Plamen a do pohárových soutěží. Dále působí také družstvo mužů. Sbor se také podílí na různých kulturních a společenských akcích. Zajímavostí spolku je péče o historickou parní stříkačku. V roce 2022 se členové spolku chystají zúčastnit okrskových a dalších soutěží v požárním sportu, uspořádat rozmanité společenské a kulturní akce, přednášky, víkendové a letní společné soustředění, teambuilding v Ostravě a v Hlučíně, letní školu instruktorů, trenérské kurzy, školení vedoucích, halové soutěže, soutěže vahadlových a parních stříkaček.

 

SK BAŤOV 1930 Z. S.

Dle stanov je účelem subjektu podílet se na výchově mládeže i aktivních dospělých prostřednictvím sportovních a pohybových aktivit a vytvářet pro ně podmínky. Napomáhá rozvoji veřejného života, kultury a zdraví, vyvíjí osvětovou činnost. K podpoře své hlavní činnosti může provozovat vedlejší hospodářskou činnost. Spolek vznikl v roce 2011 a působí v pronajatých prostorách Sportovního areálu Baťov (SAB). Zabezpečuje činnost 3 přípravek, 4 mládežnických fotbalových družstev, "A" týmu mužů a mužů - starých pánů. Družstva hrají na úrovni krajských soutěží a umísťují se převážně v popředí výsledkových tabulek. Mládežnická družstva se pravidelně účastní turnajů v zahraničí, spolek pravidelně pořádá turnaj O pohár osvobození města Otrokovice a charitativní Vánoční fotbálek. V roce 2021 sehrály mládežnické kategorie celkem 108 turnajových, přátelských a mistrovských utkání. Tým dospělých sehrál v roce 2021 celkem 23 utkání, staří páni kromě účasti na turnajích pomáhají při zajištění pořadatelské služby při klubových akcích.. V roce 2022 spolek očekává obdobný rozsah zápasů a činnosti, jako v roce uplynulém, mladší a starší žáci se zúčastní turnaje v Mnichově a v Bruntále, pro všechny mládežnické kategorie bude uspořádáno letní soustředění.

 

SPEEDSKATING CLUB OTROKOVICE, Z.S.

Dle stanov je účelem subjektu rozvoj a podpora sportovních aktivit v oblasti in-line bruslení, doplňkově se věnuje také jiným sportovním odvětvím. Hlavní činností je sportovní činnost včetně účasti na sportovních soutěžích, pořádání sportovních akcí a soutěží, kulturních akcí, rekreační a relaxační činnost, sportovní příprava členů, provozování a údržba zařízení, která užívá, provádění školy a výcviku bruslení, publikační a osvětová činnost. Spolek pořádá každý rok Otrokovický in-line pohár, který má významné místo v bruslařském kalendáři v rámci ČR, v roce 2021, podobně jako v roce 2020, však z důvodu vládních omezení nemohl proběhnout. Kromě této akce klub pořádá školičku bruslení a příměstský tábor dětí, který se jako jedinou akci podařilo v loňském roce uspořádat. V roce 2021 se tak klub věnoval zejména výchově mladých nadějí a tréninkové přípravě. V roce 2022 již spolek plánuje uspořádat všechny obvyklé akce včetně otrokovického in-line poháru, zúčastnit se všech in-line závodů v ČR, hodlá také uspořádat in-line závody pro veřejnost.

 

SPOLEK WESTERNOVÉ STŘELBY OTROKOVICE

Dle stanov subjekt slučuje občany se společným zájmem provozovat a organizovat sportovní střelbu náborového, výkonnostního a vrcholového charakteru podle národních a mezinárodních pravidel, dále sběratelství a sportovní střelbu z historických zbraní a badatelství na úseku vojenské historie. Spolek nemůže mít z důvodu charakteru své sportovní činnosti vlastní mládež, ovšem spolupracuje s místními skauty a DDM Sluníčko. Spolek v loňském roce uspořádal z dvanácti plánovaných akcí sedm závodů a dva tréninky v Kvasicích, členové se zúčastnili dalších 10 soutěží v ČR a na Slovensku. V roce 2022 spolek plánuje uspořádat 11 vlastních akcí na střelnicích v Otrokovicích a Kvasicích a zajistit účast svých členů na závodech v ČR a po celé Evropě.

 

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB AŠSK PŘI ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE, P.O., POBOČNÝ SPOLEK

Posláním spolku je rozvoj tělovýchovných a sportovních činností dětí a mládeže na školách a školských zařízeních v době mimo vyučování a vytvářet pro ně podmínky. Zejména se snaží o popularizaci sportu a pohybových aktivit mezi dětmi a mládeží, spolupráci při výchově mládeže, prevenci patologických jevů ve společnosti, pořádání kurzů, seminářů, školení a jiných akcí. Klub se věnuje využití volného času dětí v době mimo vyučování na školách a ve školských zařízeních. Klub využívá sportovní prostory a materiální vybavení ZŠ Mánesova Otrokovice, věnuje se florbalu, kondičnímu cvičení, odbíjené a školní soutěžní činnosti. V roce 2021 byla činnost spolku vzhledem k omezením na základních školách pozastavena, nekonaly se žádné školní sportovní soutěže, ani spolek žádnou soutěž v rámci škol neuspořádal. V roce 2022 se již spolek hodlá naplno účastnit zejména soutěží ve florbalu, odbíjené a atletice, ve spolupráci s městem uspořádat nadační běh sdružení Kola pro Afriku - Běh pro Gambii, Vánoční florbalový turnaj, turnaj v malé kopané, atletické soutěže Otrokovicích ZŠ v přespolním běhu, spolupracovat se ZŠ v Dubnici.

 

TENIS TRÁVNÍKY OTROKOVICE, SPOLEK

Dle stanov subjekt provozuje činnosti související s rekreačním a závodním tenisem včetně hospodářské činnosti. Posláním je organizovat rekreační sportovní činnost, poskytování svých sportovišť také pro užívání veřejnosti, vlastní hospodářská činnost, budování a údržba sportovních a jiných zařízení, napomáhat rozvoji veřejného života v obci. Spolek se zaměřuje na sportovně-rekreační tenisovou činnost dospělých, podporuje však také mladé zájemce formou pomoci při pořádání tenisové školy a prázdninových tenisových kempů pro děti. Pečuje o tři antukové kurty se skromným zázemím vybudovaných vlastními silami a prostředky. V roce 2021 spolek zorganizoval 4 tenisové turnaje ve čtyřhře, turnaj ve dvouhře pro dospělé a pro mládež. Šest veřejně přístupných turnajů hodlá spolek na svých kurtech uspořádat také v roce 2022.

 

TJ JISKRA OTROKOVICE, Z.S.

Subjekt zastřešuje 23 sportovních oddílů - atletika, fotbal, kuželky, orientační běh, stolní tenis, tenis, veslování, ASPV, cyklistika, házená, lyžování, sportovní gymnastika, šachy, turistika, volejbal, nohejbal, volnočasový sport, softbal, sálová kopaná, kick box, jachting, jóga, polní kuše. Většina oddílů je zapojena do soutěží v rámci ČUS, zastoupení mají v nejnižších i nevyšších (celostátních) soutěžích (např. v 1. a 2. lize). Zúčastňují se soutěží a turnajů nejen v ČR, ale i v zahraničí. Někteří členové se účastnili také vrcholných mezinárodních podniků (světový pohár, ME, MS). Spolek je rovněž pořadatelem mnoha soutěží a turnajů, mnohdy i s mezinárodní účastí, z nichž některé jsou na nejvyšší celostátní i mezinárodní úrovni, např. Světový pohár ve střelbě z kuší, halový atletický mítink, mezinárodní soutěž v aerobiku, mezinárodní veslařské závody, mezinárodní turnaje v házené, celostátní atletické závody, turnaje v nohejbalu, softbalu, kuželkách a tenisu. Spolek má ve vlastnictví majetek v účetní hodnotě přes 50 mil. Kč a další prostory potřebné ke své činnosti si pronajímá od jiných subjektů. Pro zajištění chodu organizace a péče o majetek zaměstnával spolek průměrně 20 osob. K zajištění sportovní činnosti také nemalou měrou přispívá řada trenérů a funkcionářů pracujících s mládeží bez nároku na finanční ohodnocení. Vzhledem k rozsáhlosti sportovních areálů a stáří budov a sportovišť věnuje spolek nemalé prostředky do údržby a oprav. Čerpá dotace od města Otrokovice, Zlínského kraje, MŠMT a ČUS. Dle stanov subjekt provozuje sport a obdobnou činnost a vytváří pro ni podmínky. V rámci toho nabízí užívání svých sportovišť veřejnosti, zejména pak mládeži. Buduje, provozuje a udržuje sportovní zařízení, hájí zájmy členů a vede je k dodržování pravidel, či je školí. Zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů, podílí se na veřejně prospěšné činnosti a osvětě. Jeho obvyklá činnost byla v roce 2021 postižena protiepidemickými opatřeními, přesto se však podařilo v letních měsících a v závěru roku většinu neuskutečněných sportovních akcí nahradit V roce 2022 oddíly spolku, kromě pravidelných soutěží, chystají celkem 46 akcí, z nichž zejména akce v polní kuši, házené, atletice a veslování jsou republikového i mezinárodního významu.

 

TUFO CYKLOZÁKLADNA OTROKOVICE Z.S.

Hlavní činností je podle stanov sdružovat zájemce o aktivní způsob života v oblasti cyklistického sportu. Svou činnost spolek financuje nejen z dotací z veřejného sektoru, ale převážně z příspěvků od rodičů členů a soukromých společností. Členy spolku jsou převážně děti a mládež do 18 let, pro které byla kromě regionálních závodů hlavní náplní závodní činnosti účast na Českém poháru horských kol, který měl v roce 2021 šest závodů a spolek v nich opět získal titul mistra ČR v kategorii dívek 9-10 let. Spolek pro své členy uspořádal soustředění v Bedřichově a členové spolku se dále účastnili velkého počtu závodů v ČR, které se přes složité podmínky podařilo uskutečnit, zejména v okolí Zlína, Kroměříže a Olomouce. V roce 2022 spolek počítá se stejným kalendářem a tréninkovým plánem jako v letošním roce, tzn. uspořádá letní a zimní soustředění a zúčastní se asi 40 závodů v rámci celé republiky.

 

 

 

 

 

Další informace:

Lenka Vaculová

tisková mluvčí města Otrokovice

+420 723 606 758, +420 577 680 449

vaculova@muotrokovice.cz

www.otrokovice.cz

 
Zveřejnil: Mgr. Lenka Vaculová
Vytvořeno / změněno: 4.5.2022 / 4.5.2022

Líbí se?

 53% |  47%

Obslužné odkazy

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nejbližší akce

 • LETNÍ KINO V PŘÍSTAVIŠTI - V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
  20.8.2022 21:00, přístaviště Baťov
  Přístaviště Baťov!
  Slovensko, Česko 2022, 110 min., přístupné bez omezení
  Komedie
  V létě ti řeknu, jak se mám mapuje životy bývalých spolužáků ze střední školy, kteří se i roky po skončení školy stále stýkají. Každý z nich má jiný životní příběh, jiné radosti i starosti, ale i tajemství, která do party vnáší vtip i napětí. Do života hlavních postav vstupujeme těsně před Vánoci, po kterých přichází nový rok, ve kterém mají všichni oslavit čtyřicátiny. Hrdiny nacházíme v různých fázích života, přitom jejich osudy se díky náhodám proplétají víc než dosud.
  Režie: Marta Ferencová. Hrají: Tereza Kostková, Ondřej Sokol, Martin Hofmann, Dana Rogoz, Andreea Vasile, Marián Miezga, Ján Koleník, Soňa Norisová a další.
 • DIVADLO A BESEDY S JAROSLAVEM DUŠKEM
  27.8.2022 14:00
  Proudy Inspirace, z.s. uvádí představení
  DIVADLO A BESEDY S JAROSLAVEM DUŠKEM

  Sobota 27. 8.
  14:00 hod. Beseda Na Slovíčko – beseda Jaroslava Duška a MUDr. Jana Vojáčka
  19:00 ČTYŘI DOHODY - legendární představení podle knihy Dona M. Ruize, založené na staré moudrosti Toltéků
 • NÁMĚSTÍ 2022 – Září + RIPTETO
  28.8.2022 16:30
  Letošní poslední dvojkoncert z cyklu Náměstí 2022. V první části koncertního odpoledne zahraje zlínská alternativně pop-rocková kapela Září, která tvoří vlastní kytarovou muziku s českými texty. Druhá část bude patřit kapele Ripteto. Kombinace houslí a akustické kytary dala vzniknout zajímavým folk-rockovým aranžím známých českých a slovenských písní. Repertoár kapely tvoří písně od 60. let až po současnost, takže si na své přijdou všechny věkové kategorie.
 • DIVADLO A BESEDY S JAROSLAVEM DUŠKEM
  28.8.2022 19:00
  Proudy Inspirace, z.s. uvádí představení
  DIVADLO A BESEDY S JAROSLAVEM DUŠKEM

  Neděle 28. 8. 19:00 PÁTÁ DOHODA - Pátá dohoda nás zavádí do hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací nás k našemu vrozenému pravému já.
 • ROZUMĚNÍ / Ivana Kotásková
  29.8.2022 18:00, Městská galerie
  Výstava soch a akvarelů Ivany Kotáskové, výtvarnice a pedagožky výtvarného oboru na ZUŠ R. Firkušného v Napajedlích.
  Vernisáž se uskuteční v pondělí 29. 8. v 18:00 hodin v Městské galerii Otrokovice.
 

Další akce

 

Kalendář akcí

 

<< Srpen 2022 >>

týdenPoÚtStČtSoNe
31. týden1234567
32. týden891011121314
33. týden15161718192021
34. týden22232425262728
35. týden2930311234
36. týden567891011

Další akce


Anketa

V případě, že by mělo dojít k sjednocení názvosloví pro pojmenování místní části Bahňák – Baťov bych volil/a jako jediný oficiálně užívaný název:

Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: jirankova@muotrokovice.cz

Celkem hlasovalo: 344


Noviny


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies