Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB

Cesta: Titulní stránka


Používání pyrotechniky musí probíhat v souladu s právem, s ohledem na jiné osoby i okolí

V období blížících se vánočních svátků a oslav příchodu nového roku řeší Městská policie Otrokovice každým rokem případy spojené používáním zábavné pyrotechniky. Jaké jsou aktuální předpisy i možnosti strážníků danou věc řešit, vysvětluje zástupce ředitele Městské policie Otrokovice Karel Koňařík.
ohnostroj
 

 
 

Jak aktuálně vypadá právní situace v oblasti pyrotechnických výrobků a jejich užívání?

Od září 2015 problematiku upravuje zákon o pyrotechnice. Najdeme zde základní vymezení druhů a kategorií pyrotechnických výrobků, jak a kým je lze užívat a komu mohou být prodívány. Například zábavní pyrotechniku té nejnižší kategorie F1 lze prodávat pouze osobám starším 15 let a její odpalování není považováno za ohňostroj. Pokud však jde o skutečný ohňostroj ve smyslu zákona, musí být splněny zákonné podmínky a provedení ohňostroje musí být ohlášeno příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje a příslušnému obecnímu úřadu. Při provedení ohňostroje musí být dodržena opatření k zajištění ochrany života, zdraví osob a majetku.  Pokud by někdo odpaloval zábavní pyrotechniku, která by podle zákona byla ohňostrojem, a nesplnil by podmínky zákona – dopustil by se správního deliktu.

Zákonem o pyrotechnice ale právní pohled na používání pyrotechniky nekončí. Protiprávního užití pyrotechniky se může člověk dopouštět i jinak, pokud naplní skutkovou podstatu přestupků.

 

Mluví se o pyrotechnice i v některých závazných dokumentech města?

Od roku 2019 upravuje používání zábavné pyrotechniky v Otrokovicích obecně závazná vyhláška č.3/2019 Čl. 6, kde je stanoven zákaz používání zábavní pyrotechniky na všech veřejných prostranstvích v zastavěném území města. Tento zákaz je stanoven také v zájmu ochrany životního prostředí na území města. Zákaz používání zábavní pyrotechniky neplatí ve dnech 31. prosince a 1. ledna a v případě řádně ohlášeného a oprávněnou osobou v souladu se zákonem provedeného ohňostroje.

 

Kdy se tedy mohou lidé obracet na strážníky v souvislosti s pyrotechnikou? Jaké mají strážníci v této oblasti kompetence?

Doporučuji v případech, kdy se lidé budou domnívat, nebo budou mít jen pochybnosti, zda je konkrétní použití pyrotechnických výrobků v jejich okolí protiprávní, obrátit se s oznámením na Městskou policii Otrokovice telefonicky na 577 922 159, 577 680 302 nebo 156. Městská policie je oprávněna situaci na místě prověřit a řešit ji, a také tím získáváme informace o stavu veřejného pořádku ve městě v této oblasti.

Na zřetel by lidé také měli mít to, že aby hlídka mohla zasáhnout, musí se dotyčný člověk dopustit přestupku. K tomu může v souvislosti s pyrotechnikou docházet v několika případech:

·        použití pyrotechniky může představovat např. týrání zvířat, pokud jsou naplněny podmínky zákona na ochranu zvířat proti týrání, a takové jednání je potom podle tohoto zákona přestupkem;

·        protože pyrotechnické výrobky obsahují výbušné látky a při použití se zpravidla zapalují, je podle zákona o požární ochraně každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Přestupku na úseku požární ochrany se tedy dopustí ten, kdo nedodrží podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, nebo nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení;

·        přestupkem je také porušení nočního klidu čili rušení hlukem v noční době mezí 22. a 6. hodinou;

·        podle okolností by použití pyrotechniky mohlo dále vzbudit veřejné pohoršení, nebo způsobit znečištění veřejného prostranství, což obojí jsou přestupky proti veřejnému pořádku;

·        za určitých okolností by mohlo být použití pyrotechniky také přestupkem proti občanskému soužití, např. při způsobení ublížení na zdraví, nebo pokud by se jednalo o schválnost, případně přestupkem proti majetku, pokud by došlo k úmyslnému způsobení škody na cizím majetku.

Vždy je pro řešení přestupku nutné identifikovat osobu, která je za přestupek odpovědná, a musí jí být protiprávní jednání prokázáno, např. svědecky. Uvedeným výčtem případných přestupků nemá být řečeno, že použití zábavní pyrotechniky je obecně protiprávní, protože zábavní pyrotechnika se stala běžnou součástí dnešní doby, ale jako každá činnost musí i používání pyrotechniky probíhat v souladu s právem, s ohledem na jiné osoby, na okolí.

 

 

 Další informace:

Lenka Vaculová

tisková mluvčí města Otrokovice

+420 723 606 758, +420 577 680 449

vaculova@muotrokovice.cz

www.otrokovice.cz

 
Zveřejnil: Mgr. Lenka Vaculová
Vytvořeno / změněno: 9.12.2022 / 9.12.2022

Líbí se?

 48% |  52%

Obslužné odkazy

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nejbližší akce

 

Další akce

 

Kalendář akcí

 

<< Duben 2024 >>

týdenPoÚtStČtSoNe
14. týden1234567
15. týden891011121314
16. týden15161718192021
17. týden22232425262728
18. týden293012345
19. týden6789101112

Další akce


Anketa

Těšíte se na letošní ročník Otrokovických letních slavností?

Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: jirankova@muotrokovice.cz

Celkem hlasovalo: 2674


Noviny


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém