Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB

Cesta: Titulní stránka


Radní schválili podání trestního oznámení, kvůli článkům o městské organizaci Senior

město Otrokovice
Poškození dobrého jména a pověsti městem zřízené organizace Senior a jejího ředitele je trnem v oku otrokovických radních. V rámci předvolební kampaně volební strany Otrokovice srdcem vyšel lživý článek, který se hluboce dotkl vedení organizace, zaměstnanců, klientů i jejich rodin. Otrokovičtí radní se jednomyslně shodli na společném postupu a proti neznámému pachateli podala Rada města Otrokovice trestní oznámení. Důrazně se tak ohrazuje proti agresivním a dehonestujícím tvrzením.
 

 
 

Nepravdivé výroky vydané v magazínu Otrokovice srdcem 04/2022 (str. 12, 13) se dotkly nejen ředitele. Vlna nevole a nesouhlasu se vzedmula ze strany zaměstnanců, kteří se výroky cítí poníženi. Hrdě se hlásí k organizaci, kde svědomitě odvádí kvalitní práci a zastávají se také svého vedení. To dokazuje nespočet vyjádření, které ihned po vydání magazínu obdržel ústně i písemně ředitel organizace Zdeněk Mikel.

U samotných klientů a jejich rodin vyvolal článek značné znepokojení. Dosud byli klienti v zařízení spokojeni, a to především díky poskytované péči na vysoké úrovni s řadou nabízených volnočasových aktivit organizovaných především s ohledem na příjemné prožití podzimu života. Nechápali proto vyjádření uvedená v magazínu.      

„Nepravdivá a urážející sdělení snižují lidskou důstojnost, osobní čest a dobrou pověst organizace i jejího ředitele. Konkrétně se jedná o sdělení, že ředitel Senioru Otrokovice šikanuje své podřízené, podřízení z něj mají strach, chová se nadřazeně, jakýkoliv názor pečovatelky smete ze stolu a začne dotyčnou pronásledovat a tlačit na ni, vyhrožuje za každou možnou maličkost snížením mzdy atd. Za zvlášť urážlivou pak považujeme větu: ‚Navíc podle svědectví pečovatelek i samotných klientů vládne ředitel Senioru za pomoci takzvaného BOSSINGU. To je na hranici zákona‘. V rámci předvolebních bojů jsme si zvykli na mnohé. Často se fakta překrucují, manipuluje se s čísly. Závažnost a dopad tohoto článku na celou organizaci a atmosféru v ní však považujeme za natolik skandální, že jsme se rozhodli konat a podat trestní oznámení. Není možné, aby ve vlastním zájmu jednotlivce či skupiny byl nepravdivými tvrzeními urážen a ponižován druhý. To je za hranou všech morálních, ale v tomto případě i právních zásad,“ komentovala situaci starostka města Otrokovice Hana Večerková.     

Svým vyjádřením autor článku ohrozil vážnost Zdeňka Mikela, ředitele SENIORU Otrokovice a také dobrou pověst SENIORU Otrokovice, příspěvkové organizace a rovněž města Otrokovice, jako jejího zřizovatele. Zdeňku Mikelovi navíc způsobil vážnou újmu spočívající v ohrožení jeho osobní cti a dobré pověsti. Rada města se jednomyslně shodla, že uvedeným jednáním se neznámý pachatel mohl dopustit trestného činu pomluvy dle trestního zákoníku. Proto v souladu s ustanovením § 158 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, podala Rada města Otrokovice trestní oznámení na neznámého pachatele za trestný čin pomluvy podle § 184 odst. 1 a 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

 

 

Vyjádření SENIORu Otrokovice, p. o.

 

Pomluvy a lži nedávno zveřejněné na sociálních sítích a ve volebním plátku nás vedou k vydání tohoto Vyjádření:

1.      Považujeme za velmi nešťastné, že se vnitřní záležitosti SENIORu řeší v rámci politického boje před volbami.

2.      Více než 90 % zaměstnanců se jednotlivě i kolektivně silně ohrazuje vůči nepravdivým informacím a pomluvám.

3.      Vzhledem k agresivitě pomluv jsme se rozhodli jednotlivá vyjádření zaměstnanců zveřejnit také anonymně s tím, že zaměstnanci jsou v případě potřeby ochotni z anonymity vystoupit.

4.      Jednotlivá spontánní vyjádření zaměstnanců a kolektivů uvádíme v příloze.

5.      Více než tři roky se snažíme nastavit nově sociální péči, ve správné cestě nás utvrdily výsledky inspekce Ministerstva práce a sociálních věcí v srpnu 2020. Zaměstnance průběžně proškolujeme a vzděláváme.

6.      Po celou dobu budujeme otevřenou organizaci, nejbližší Dny otevřených dveří pořádáme 6. – 7. října 2022. Přijďte se podívat.

7.      Žádáme všechny politické subjekty v Otrokovicích o vedení etické a morálně čisté politické kampaně.

8.      Žádáme všechny politické subjekty v Otrokovicích, neberte si klienty a rodinné příslušníky našich klientů jako rukojmí ani jako výtah vaší politické kariéry.

9.      Jsme přesvědčeni, že kdo se veřejně takovýmto způsobem vyjadřuje k jakékoliv své organizaci, zřizovatelem SENIORu je město Otrokovice zastoupené Zastupitelstvem města Otrokovice, kdo je schopen svou politickou kariéru založit na veřejném ostouzení své organizace a své značky, nemůže to s ní myslet dobře a není dobrým hospodářem.

10.   Žádáme Vás, nedegradujte kvalitní práci převážné většiny zaměstnanců SENIORu.

 

 

Vyjádření zaměstnanců SENIORu Otrokovice, p. o.

(v období 19. – 21. září 2022)

 

Zaměstnanci SENIORu jsou pobouřeni a znepokojeni agresivitou a dehonestací, kterou někteří politici vzali jako rukojmí volební kampaně klienty a slušné zaměstnance SENIORu. Takto zaměstnanci SENIORu spontánně reagují na pomluvy a lži. Vzhledem k agresivitě vymyšlených textů v předvolebním magazínu a jejich anonymitě zaměstnanci využívají stejné možnosti, v případě potřeby se ke svým vyjádřením přihlásí.

---

Naše organizace SENIOR není bez chyby, ale to není nikde. Každý nedostatek je podnětem ke zlepšení a k rozvoji. Vše je o lidech a SENIOR není jen o panu řediteli, ale o všech zaměstnancích a jejich přínosu organizaci, o klientech a jejich blízkých. Daný článek většinu zaměstnanců pohoršil, znechutil. Klienti byli zneužiti pro politické tahanice a blízcí jsou zmateni a dost možná vyděšeni. Taková podpásovka není vůči nám všem fér, bez možnosti obhajoby a diskuze. 

---

V SENIORu pracuji již 7 let. Za tu dobu jsem si učinila poměrně reálný obraz o kvalitě péče o klienty i o atmosféře v pracovním kolektivu. Když jsem si přečetla článek ve volebním výtisku strany Otrokovice srdcem, který popisuje situaci v naší organizaci, cítila jsem se hluboce uražena, dehonestovaná a zrazená. Jsem si jistá, že reálná situace zdaleka neodpovídá tomu, co je v článku uvedeno. Chápu, že se jedná o součást volební kampaně, avšak hazardovat s loajalitou poctivých zaměstnanců, kterých je v organizaci drtivá většina, není role opozice. Loajalita zaměstnanců, která má vliv na kvalitu péče o klienty, je to nejcennější, a takto s ní hazardovat není fér. Vykreslit atmosféru v SENIORu tímto způsobem znamená vyděsit ty nejvíce zranitelné - naše klienty - a potažmo jejich rodinné příslušníky. Většinou se jedná o občany Otrokovic. Řada výtek směřuje k osobě současného ředitele SENIORu. Z mého pohledu se jedná o člověka zkušeného, pracovitého, který jedná přímo a fér. Podle mého je rolí opozice oponovat většině v rovině argumentů a tím ji nutit k pečlivě promyšlené činnosti. V tomto článku argumenty postrádám. To není opozice, to je bulvární hnus.

---

Vážené vedení města Otrokovice.

Ráda bych se vyjádřila k článku o Senioru, kde si pečovatelky stěžují na nesnesitelné podmínky. Budu se vyjadřovat i za moje kolegyně. Věřte, že jsme o celé záležitosti hovořily. Neztotožňuji se s názorem pečovatelek, které hanlivě a lživě pomlouvají Senior. Chtěly bychom vyjádřit důrazný nesouhlas. Poškozuje to nás, které takto situaci v Senioru nevnímáme. Víme, že naše zařízení pracuje na úrovni a za vedením si stojíme. Je nám oporou.

Nesetkala jsem se s šikanou ze strany pana ředitele. Naopak, kdykoliv jsem potřebovala s ním něco projednat, udělal si čas. Pokud jsem se s ním potkala na chodbách, vždy se zajímal jak se daří. Chodí i ke klientům, kde ho osobně vídám. 

Co se týká covidového období. Bylo to velmi náročné období jak pro klienty a jejich rodiny, tak pro nás. Senioři jsou kritická skupina a nemoc prostě zažívali hůře. Že by koroner jezdil téměř denně je lež. Umírali nejen senioři. Zákeřnost coronaviru svádět na ředitele je směšné. Opatření byla udělána. Covid přišel s klientem z nemocnice.

Pracovala jsem v různých zařízeních ve Zlínském kraji. Každé má svá pro a proti. Pracovala jsem také i v jiném okrese ve dvou nejmenovaných zařízeních. Pracovní nasazení, péče o klienty a postoj vedení byl opravdu hrozný. Proto si vážím, že mohu v Senioru být zaměstnaná. Cítím se zde důstojně.

Je dobré mít srovnání s jinými domovy. Pokud je někdo v zařízení již kolem 10 let, a nemá srovnání, může být i vyhořelý a odtud pramení nespokojenost, v tomto případě je znatelná až zloba. Každý má vždy volbu. Kdo není bytostně spokojený, může odejít. 

Co se týká zmiňované zabijačky. Na této akci jsem byla od rána až do konce. Vybírá se dobrovolný příspěvek, produkty jsem nabízela i s kolegyněmi a nikdo jiný nás nezastupoval. Prodej přes ulici se tam nekonal. Akce to byla velmi vydařená, klientům se líbila a všichni ti klienti, kteří nemohli přijít a měli zájem o zabijačku, dostali ochutnávku na pokoj.

Za vším vidím jen odporné politické praktiky.

---

Díky současnému vedení se pro pracovníky PSS budují nové pracovny pro zlepšení jejich  komfortu, je jim umožněno pravidelné vzdělávání i mimo organizaci. V případě potřeby vypomáhají při jejich náročné práci i pracovníci z jiných úseků. Organizací jsou pro zaměstnance poskytovány kromě finančních odměn i další velmi zajímavé benefity. Pokud někdo z pracovníků PSS má pocit, že se na pracovišti vyskytuje šikana ze strany vedení organizace, pak je to právě naopak. Zásluhou současného vedení bylo toto nebezpečí z řad pracovníků PSS odvráceno a poškozeným se stává ředitel organizace.

---

 

Vážený pane řediteli,

ráda bych se touto cestou vyjádřila k článku, který vyšel minulý týden.

Tento e-mail píši jen sama za sebe, ale věřím, že by se k tomu přidala spousta mých kolegyň.

Rozhodně nesouhlasím s tvrzením, který daná osoba uvádí a mě jako pečovatelky se to velmi dotýká, neboť v tomto článku je pošpiněna i má práce.

Jsem v této organizaci zaměstnaná už 4 roky. 

1) Není pravdou, že byste vydával nesmyslná rozhodnutí, které by mě znemožnily péči o klienty. A pokud nějaké nařízení vydáte, je to v souladu s povinností pečovatelky.

2) Rozhodně nevím o žádném klientovi, který by se Vás bál. 

3) Já osobně netrpím žádnými depresemi a ani nevím o žádné z mých kolegyň, že by něčím podobným trpěla. Rozhodně se nebojím chodit do práce!

4) Nikdy jsem neslyšela z Vašich úst, že by jste hrozil snížením platu za škrábance od postelí.

5) Teď k tomu nejpodstatnějšímu, co mne zvedlo ze židle.

Rozhodně se kvalita péče nesnížila!

To, že někdy děláme věci v poklusu neznamená, že je neprovádíme kvalitně.

Tento článek nejenže poškozuje Vás, jako osobu, ale i celou organizaci a všechny, kdo svou práci odvádí poctivě a kvalitně.

Naši klienti jsou čistí, upravení, zavodnění a pravidelně polohovaní. O tom svědčí i fakt, že je minimální výskyt dekubitů a na nástěnce v pečovatelně nám visí pochvalné dopisy od rodinných příslušníků, kteří jsou s péčí spokojeni.

Naopak my, pečovatelky z budovy C, chodíme vypomáhat na budovu B, respektive mé kolegyně a kolega, z důvodu jejich vysokých PN. To my jsme kvůli nim v oslabení!

Ale protože víme, že se vždy jedná o dobu přechodnou, situaci dokážeme zvládnout a na péči to nemá vliv. Dokonce i s klienty se někdy zasmějeme a pobavíme. Uděláme si na ně, byť jen chvíli, čas.

Rozhodně tedy nesouhlasím s tvrzením nízké kvality péče a mě osobně toto nařčení uráží.

A že jste k nám arogantní? Držíte si určitý odstup, to by ředitel měl. Ale v případě akcí, které pro nás zaměstnance pořádáte, jste usměvavý a příjemný a já se vždycky na tyto sešlosti těším, protože je mi umožněno se setkat se všemi svými kolegyněmi a trošku se odvázat.

Jak už jsem zmínila, pracuji zde už 4 roky a dojíždím do Senioru 32 km z Polešovic.To znamená tam i zpět celkem 64 km za směnu. Ze svého platu nyní hodně nechám za naftu, ale přesto mi to za to stojí, protože jsem spokojená, mám super kolegyně, na které se mohu spolehnout a pro mě pěkný plat.

Mám veškeré zázemí, aby se mi dobře pracovalo a stravu za 20,- Kč. Co se tedy komu nelíbí?

Nerozumím pisatelce, pokud je to tady tak hrozné, proč neodejde???

A ještě ke Covidu, který dotyčná nebo dotyční zmínili v článku.

Nic nebylo podceněno, ba právě naopak vždy jsme byly včas připraveni. A že zemřeli klienti? Proboha s těmito nemocemi a diagnózami by je položila i chřipka.

Na budově C mám za to, že nám nezemřel žádný klient na Covid.

 

Ještě bych ráda zmínila, že celá záležitost se může nepříznivě dotknout i naší vedoucí POP, která vlastně za nás pečovatelky zodpovídá a to by mě velmi mrzelo, protože naše prozatímní dosavadní vedoucí je opravdu dobrá a řeší věci včas a nebrání se jakékoliv konverzaci s námi pečovatelkami.

Tento článek soudím měl poškodit Vás, pane řediteli, ale poškodil celou organizaci a všechny, kdo svou práci dobře odvádí a snaží se.

Přeji Vám hezký den a pevné nervy

 

---

 

Jsme zaměstnanci SENIORu již několik let. Velmi se nás dotýká článek, který vyšel v magazínu pro všechny Otrokovjany. Tušili jsme, že i tyto volby bude tato strana opět taktizovat a SENIOR i bezbranní klienti budou jedním z nástrojů předvolební kampaně. Mrzí nás, že na základě tohoto článku pošpinili práci všech zaměstnanců, kteří se svou práci snaží dělat svědomitě a s láskou. Bohužel i mezi námi se najdou ti, kteří budou stále nespokojení a neochotni se přizpůsobit změnám, jenž mají vést tuto organizaci lepším směrem. Proč tito nespokojení zaměstnanci nezkusí práci v jiném a snad lepším zařízení? Jsou mezi námi i ti, kteří jsou zde opětovně, protože v jiném zaměstnaní spokojeni nebyli a vrátili se.

 V období covidu bylo v organizaci zajištěno tehdy velmi těžko dostupné kvalitní vybavení, které usnadňovalo práci zdravotnímu personálu jako například germicidní lampy, oxygenátory, ochranné pomůcky. Jeho příkazy byly vždy o krok napřed před pokyny z MZČR- zákazy návštěv, měření tělesné teploty zaměstnanců, aj. Se zpožděním byly teprve doručeny zdravotní pojišťovnou antigenní testy… (10.11.2020) a očkovací látky byly do ČR dodány až začátkem roku 2021. Zajistil i chod organizace pro případ uzavření budovy, jelikož se přihlásili ochotní zaměstnanci, kteří by na úkor svého osobního života zůstali v práci s klienty.

 Jsme vděční, že máme možnost stále pracovně růst. V průběhu roku máme na výběr spoustu témat k proškolování. V letošním roce bylo v nabídce i dvoudenní školení, které mimo jiné vedlo i k utužení pracovních vztahů a propojení obou budov.

 Mnozí z klientů pana ředitele aktivně vyhledávají s prosbami a přáním – nikdy nikoho neodmítne. S klienty mluví trpělivě a s humorem. Když mu čas dovolí, chodí s klienty také na oběd, kde si s nimi ochotně povídá. Je velmi empatický a srdečný. Máte také takového ředitele ve své práci? Nemusíme s panem ředitelem vždy souhlasit, ale rozhodně jej respektujeme.

 Za období pana ředitele se v naší organizaci stále něco vylepšuje, opravuje, buduje včetně například nového zázemí pro přímou obslužnou péči.

 Nebojíme se přirovnat článek k bulvárnímu článku, který má pouze za cíl poškodit pana ředitele.

Ve skutečnosti ovšem škodí bohužel nám všem- organizaci, pracovníkům a zejména klientům.

S pokorou zaměstnanci SENIORu

---

Do SENIORu jsme nastoupili v posledních letech z podnikatelského prostředí. Velmi mile nás překvapil vstřícný postoj vedení k veškerému personálu. Pan ředitel Mikel komunikuje se zaměstnanci i s klienty velmi otevřeně a ochotně. Snaží se každému maximálně vyjít vstříc. V podnikatelském sektoru bývá situace zcela odlišná.

Ani jednou se nám při rozhovorech s klienty nestalo, že by si na něj někdo stěžoval. Naopak, sami ho chodí navštěvovat a rádi si s ním povídají. Při pravidelných setkáních klientů s panem ředitelem

otevřeně konzultují veškeré jejich přání a potřeby. Ty se snaží pan ředitel vždy vyřešit k jejich spokojenosti. Přáli bychom všem, kteří mají opačný názor, zúčastnit se těchto jejich setkání.

Tímto chci plně vyjádřit svou podporu panu řediteli Mikelovi a taktéž současnému vedení SENIORu.

Připadá nám, jako by byl článek napsán o úplně jiném zařízení. Pokud někdo používá tuto pokleslou argumentaci v předvolebním boji, svědčí to především o jeho mravních kvalitách.

---

Po celou dobu za stávajícího ředitele se na SENIORu buduje něco nového, rozšiřují se služby (DZR), pořádá se řada zajímavých akcí pro klienty, které mají vždy pozitivní ohlas i ze strany rodin klientů. Byly zakoupeny skútry, které mohou využívat i rodinní příslušníci, byla provedena nová vzduchotechnika v kuchyni budovy C, byla rekonstruována signalizace sestra-pacient. Za vedení současného ředitele byly odstraněny závady, které se předchozím vedením nepodařilo uskutečnit. Bylo odstraněno vlhnutí stěn z důvodu tepelných mostů, bylo provedeno zateplení budovy B. Práce nejen pracovníků technického úseku vždy směřovala ke spokojenosti klientů.

---

Vážení,

ze své pozice vedoucí se distancuji, nesouhlasím a nechci být nikterak spojována s veřejným vyjádření některých zaměstnanců organizace ve článku politické strany OTROKOVICE SRDCEM. Nebyla jsem a nejsem informována o možném bossingu na pracovišti a nevím o případných psychických depresích u pečovatelek  organizace, jak se uvádí ve zmíněném článku.

Dále nesouhlasím s vyjádřením některých pečovatelek ohledně snížení kvality přímé péče u klientů. Za prací pečovatel v SENIORU si stojím a vážím si práce každé pečovatelky.

---

Dovolte mi, abych napsala pár řádků ohledně zveřejněného článku v Otrokovice srdcem.

Vzhledem k tomu, že jsem denně v osobním styku s pečovatelkami, tak mohu s klidným srdcem napsat, že skutečnosti v článku popsané se nezakládají na pravdě. Útok mířený proti SENIORu vnímám jako útok osobní, protože se všichni snažíme, aby klientům i pečovatelkám bylo dobře. Ano, během léta byla jistá personální krize, která byla zapříčiněná jednak čerpáním řádné dovolené pečovatelek, tak i četných neschopenek. V takovém případě se ale do péče zapojovalo víc lidí z jiných úseků (vedoucí pracovníci, zdravotníci i sociální pracovnice), aby se klientům dostala potřebná péče. V této době se pečovatelkám hodně ulevovalo v různých oblastech, nikdo je nešikanoval, naopak snažili jsme se jim tuto nelehkou dobu ulehčovat. Za dobu, co zde pracuji, odešla jen jedna pečovatelka, a to právě začátkem léta.

Pevně stojím za organizací a věřím, že se tato nesmyslná obvinění ukáží jako lichá a pravda vyjde najevo.

---

Dobrý den,

pracuji v Senioru jako pečovatelka a velmi se mě dotkl článek ohledně péče o seniory. Svoji práci odvádím svědomitě a pečlivě.

Nevím o žádném Bossingu nebo psychickém nátlaku ze strany ředitele na personál a také nesouhlasím s vyjádřením ohledně zvládnutí Covidu v organizaci.

Nechci být tedy spojována s výše zmíněným článkem.

S ohledem na skrytou identitu v článku využiji stejné možnosti a v opačném případě

se ráda k tomuto vyjádření přihlásím.

---

Vážený pane řediteli, sděluji Vám, že se distancuji od článku, který poškozuje mou práci pečovatelky. Za svou odvedenou, kvalitní a poctivou práci si stojím.

 

 

 

 

 

Další informace:

Lenka Vaculová

tisková mluvčí města Otrokovice

+420 723 606 758, +420 577 680 449

vaculova@muotrokovice.cz

www.otrokovice.cz

 
Zveřejnil: Mgr. Lenka Vaculová
Vytvořeno / změněno: 21.9.2022 / 21.9.2022

Líbí se?

 56% |  44%

Obslužné odkazy

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Anketa

V případě, že by mělo dojít k sjednocení názvosloví pro pojmenování místní části Bahňák – Baťov bych volil/a jako jediný oficiálně užívaný název:

Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: jirankova@muotrokovice.cz

Celkem hlasovalo: 1838


Noviny


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies