Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB

Cesta: Titulní stránka


Výběrové řízení na pozici referent/ka oddělení rozvoje a územního plánování

město Otrokovice
Ve smyslu ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuje tajemnice Městského úřadu Otrokovice výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka odboru rozvoje města oddělení rozvoje a územního plánování.
 

 
 

referent/ka odboru rozvoje města oddělení rozvoje a územního plánování

Pracovní poměr:

Na dobu neurčitou

Místo výkonu práce:

Pracoviště Městského úřadu Otrokovice, odbor rozvoje města

Druh práce:

Zajišťování činnosti úřadu územního plánování

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

VŠ vzdělání se stavebním zaměřením

VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování

VŠ vzdělání příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování

Vzdělání dle § 24, případně dle § 189 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. autorizovaný architekt

s autorizací pro územní plánování nebo bez specifikace oboru, úředník vykonávající územně plánovací činnost na ministerstvu, krajském úřadu nebo obecním úřadu

 

 Znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek.

 Velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, grafické programy apod.).

 Komunikační dovednosti, práce v kolektivu,  iniciativní přístup k práci, zvládání stresových situací.

 Plná svéprávnost. Řidičský průkaz skupiny B.

 Předpoklady podle ust. § 4 zák. č. 312/2003 Sb.

 

Výhodou:  

- osvědčení  o  zvláštní  odborné  způsobilosti  pro  výkon  správní činnosti v územním  

   plánování,  osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při

   rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění,

- praxe ve státní správě v oblasti územního plánování a údržby územně analytických podkladů,

- znalost min. některého z CAD/GIS programů (Microstation, ArcGIS, Geostore, …)

- znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

 

Nabízíme:

 

 10.-11. platová třída, trvalé vzdělávání, pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, prevenci a posílení zdraví. 

Další informace:

 Náplň  činnosti  odboru  je  uvedena  v  platném  organizačním  řádu MěÚ Otrokovice, který je  k dispozici  na  internetových  stránkách města www.otrokovice.cz (dokumenty města/vnitřní předpisy). Bližší  informace  poskytne  Mgr.  Anna  Liberová,  vedoucí  oddělení  rozvoje a územního plánování, tel.  577 680 407, e-mail:  liberova@muotrokovice.cz.Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

·        jméno, příjmení, titul,

·        datum a místo narození,

·        státní příslušnost,

·        místo trvalého pobytu (vč. kontaktního spojení - telefon, e-mail),

·        číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

·        datum a podpis uchazeče.

·        (formulář přihlášky naleznete u vyhlášeného výběrového řízení na webových stránkách)

 

K písemné přihlášce nutno doložit:

·        životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

·        originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

·        ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně příp.  dodatku.

 

Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte nejpozději do 22.09.2023 v obálce označené heslem „VŘ – ORM-ÚP“ na  adresu:

Městský úřad Otrokovice, oddělení kanceláře tajemníka

nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z  uchazečů a vyhlásit nové výběrové řízení.

O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně informováni; neúspěšným uchazečům budou vráceny osobní materiály.

 

 


 
Zveřejnil: Mgr. Lenka Vaculová
Vytvořeno / změněno: 8.9.2023 / 8.9.2023

Líbí se?

 44% |  56%

Obslužné odkazy

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Anketa

V případě, že by mělo dojít k sjednocení názvosloví pro pojmenování místní části Bahňák – Baťov bych volil/a jako jediný oficiálně užívaný název:

Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: jirankova@muotrokovice.cz

Celkem hlasovalo: 1855


Noviny


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies