Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB

Cesta: Titulní stránka


Žádost o poskytnutí informace - Azyl Kočvara, Bulhary (12/2022)

Datum podání žádosti: 14.02.2022

Datum doplnění žádosti: 01.03.2022

Datum poskytnutí informace: 16.03.2022
 

 
 
Předmět žádosti o informace byl následující:

• Žádám o fakturace města Otrokovice za rok 2017 - 2021 týkající se Azylu Kočvara Bulhary.

• Žádám o předávací protokoly psů a koček, kteří byli v letech 2017 - 2021 vrácení zpět majitelům.

• Žádám o záznamy odchycených psů, kteří byli předáni v letech 2017 - 2021 do Azylu pro opuštěná zvířata Bulhary a to vč fotografií těchto zvířat.

• Žádám o předložení adopčních smluv psů, kteří své majitele nenašli a za které jste jako město zodpovědní a to za roky 2017 až 2021.

• Žádám Vás o odkaz na stránky vašeho města, kde máte v archivu uložená odchycená zvířata, která byla v letech 2017 - 2021 zveřejněna na Vašich webových stránkách.

• Žádám Vás o vysvětlení, z jakého důvodu jste v roce 2012 uzavřeli opět smlouvu s Azylem Kočvara Bulhary, když jim byli odebráni psi právě z důvodu, že s nimi bylo velmi špatně zacházení.


Způsob vyřízení žádosti :


Dne 14.02.2022 obdržel Městský úřad Otrokovice jako správní orgán žádost o informaci. Jelikož žádost neobsahovala veškeré náležitosti dle § 14 odst. 2 zákona o informacích vyzval správní orgán dne 21.02.2022 žadatelku k doplnění žádosti a upřesnění některých bodů žádosti.

 

Dne 01.03.2022 bylo správnímu orgánu e-mailem doručeno doplnění žádosti, kde žadatelka doplnila údaje dle § 14 odst. 2 zákona o informacích a znovu formulovala žádost o informace.

 

Správní orgán se doplněnou žádostí zabýval, znovu ji posoudil a zjistil, že doplněnou žádost nelze zcela poskytnout a bude částečně odmítnuta s následujícím odůvodněním:

 

Předávací protokoly psů a koček, kteří byli v letech 2017 – 2021 vráceni zpět majitelům lze poskytnout pouze za rok 2021. Do roku 2021 se předávací protokoly v písemné podobě netvořily. Po zaplacení úhrady nákladů za dočasnou péči o nalezeného psa se tento vydal majiteli a provedl se elektronický zápis do systému VERA. Od listopadu 2021 je kromě uvedeného také tvořen předávací protokol. V roce 2021 se jednalo o 1 předávací protokol, který žadatelce bude poskytnut.

 

V bodu, kde žadatelka požaduje předložení adopčních smluv psů, kteří své majitele nenašli, a to za roky 2017 až 2021, správní orgán žadatelce poskytne pouze protokoly o předání psů novým majitelům, které předávalo město Otrokovice ze svých záchytných kotců. Za výše uvedené roky se bude jednat o 1 protokol. U psů, kteří byli předáni do útulků protokoly o předání psů novým majitelům správní orgán nevede. Takové psy vydával vždy útulek, kde byli psi umístěni a zároveň s předáním psa novému majiteli byl útulkem vytvořen protokol o předání nebo adopční smlouva. Tyto protokoly tak archivuje vždy příslušný útulek a správnímu orgánu je poskytne pouze tehdy, pokud by si je správní orgán vyžádal ke své činnosti. Správní orgán po útulcích požaduje pouze ty protokoly, které se vztahují k předání psů svým původním majitelům, a to pouze za účelem přefakturace nákladů vzniklých s odchytem a péčí o jejich psa. K poznámce žadatelky o tom, že město Otrokovice je zodpovědné za psy umístěné v útulcích sdělujeme, že za zvíře je zodpovědný chovatel, tudíž ten, kdo má zvíře aktuálně v péči, v tomto případě útulky, ale může to být i ten, kdo zvíře nalezne, a to do doby, dokud zvíře někomu nepředá. Město Otrokovice za psy umístěné do útulků platí dohodnutou finanční částku podle platně uzavřených smluv a také podle toho, jak mu to ukládá zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat proti týrání“).

 

Dále správní orgán žádost odmítá v bodu, kdy žadatelka požaduje poskytnout odkaz na stránky města Otrokovice, kde májí být v archivu uložená odchycená zvířata, která byla v letech 2017 - 2021 zveřejněna na webových stránkách. Správní orgán tuto informaci poskytnout nemůže, protože ji nemá k dispozici. Odchycená zvířata, převážně psi a zvířata ze zájmového chovu, u kterých je patrno, že měli vlastníka, jsou dočasně zveřejňována na stránkách města (http://www.otrokovice.cz/odchyt-zvirat/ms-7157/p1=7157), kde jsou do doby, dokud nejsou předány do útulku nebo si je nevyzvedne majitel, ať už původní nebo nový. Následně se zvířata z webových stránek města většinou odstraňují nebo jsou převedeny na odkaz jednotlivého útulku. Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání je zveřejnění psů na webových stránkách povinností útulku, nikoli nálezce. Psi jsou na stránkách města zveřejňováni dostatečně dlouhou dobu na to, aby se mohl jejich původní majitel přihlásit. Dlouholetá zkušenost je taková, že pokud se majitel neozve hned, maximálně do dvou týdnů od nálezu, většinou již o zvíře nejeví zájem. Po této době tak bývá pes umístěn do některého z útulků. Takto je nastaven i režim v záchytných kotcích města a tomu odpovídá i zveřejňování nalezených zvířat na stránkách města. Archiv odchycených zvířat není vytvořen a nemůže tak být žadatelce poskytnut.

 

V ostatních bodech žádosti správní orgán vyhověl takto:


 • Žádám o fakturace města Otrokovice za rok 2017 - 2021 týkající se Azylu Kočvara Bulhary.
Faktury za roku 2017-2021 jsou uvedeny níže v příloze.

 

 • Žádám o předávací protokoly psů a koček, kteří byli v letech 2017 - 2021 vrácení zpět majitelům. 
Předávací protokoly jsou uvedeny níže v příloze, částečné odmítnutí žádosti vysvětleno výše.

 

 • Žádám o záznamy odchycených psů, kteří byli předáni v letech 2017 - 2021 do Azylu pro opuštěná zvířata Bulhary a to vč fotografií těchto zvířat. 
Předávací protokoly za roky 2017, 2018, 2019 a 2021 jsou uvedeny níže v příloze, v roce 2020 nebyl do útulku předán žádný pes.

 

 • Žádám o předložení adopčních smluv psů, kteří své majitele nenašli a za které jste jako město zodpovědní a to za roky 2017 až 2021.
Předávací protokol je uveden níže v příloze, částečné odmítnutí žádosti vysvětleno výše.

 

 • Žádám Vás o odkaz na stránky vašeho města, kde máte v archivu uložená odchycená zvířata, která byla v letech 2017 - 2021 zveřejněna na Vašich webových stránkách.
Částečné odmítnutí žádosti vysvětleno výše.

 

 • Žádám Vás o vysvětlení, z jakého důvodu jste v roce 2012 uzavřeli opět smlouvu s Azylem Kočvara Bulhary, když jim byli odebráni psi právě z důvodu, že s nimi bylo velmi špatně zacházení. 
Městu Otrokovice není známo, že by jeho smluvní partner byl uznán vinným z porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších přepisů, Informace o špatném zacházení se zvířaty nejsou ničím podložené. Policie ČR ani příslušná Krajská veterinární správa nepotvrdili uváděné obvinění. Město Otrokovice tak nemělo důvod opětovně neuzavřít smlouvu s útulkem pana Kočvary. 
 
Žádost vyřizoval Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí
Zveřejnil: Mgr. Lenka Vaculová
Vytvořeno / změněno: 18.3.2022 / 18.3.2022

Líbí se?

 46% |  54%

Obslužné odkazy

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nejbližší akce

 • LETNÍ KINO V PŘÍSTAVIŠTI - V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
  20.8.2022 21:00, přístaviště Baťov
  Přístaviště Baťov!
  Slovensko, Česko 2022, 110 min., přístupné bez omezení
  Komedie
  V létě ti řeknu, jak se mám mapuje životy bývalých spolužáků ze střední školy, kteří se i roky po skončení školy stále stýkají. Každý z nich má jiný životní příběh, jiné radosti i starosti, ale i tajemství, která do party vnáší vtip i napětí. Do života hlavních postav vstupujeme těsně před Vánoci, po kterých přichází nový rok, ve kterém mají všichni oslavit čtyřicátiny. Hrdiny nacházíme v různých fázích života, přitom jejich osudy se díky náhodám proplétají víc než dosud.
  Režie: Marta Ferencová. Hrají: Tereza Kostková, Ondřej Sokol, Martin Hofmann, Dana Rogoz, Andreea Vasile, Marián Miezga, Ján Koleník, Soňa Norisová a další.
 • DIVADLO A BESEDY S JAROSLAVEM DUŠKEM
  27.8.2022 14:00
  Proudy Inspirace, z.s. uvádí představení
  DIVADLO A BESEDY S JAROSLAVEM DUŠKEM

  Sobota 27. 8.
  14:00 hod. Beseda Na Slovíčko – beseda Jaroslava Duška a MUDr. Jana Vojáčka
  19:00 ČTYŘI DOHODY - legendární představení podle knihy Dona M. Ruize, založené na staré moudrosti Toltéků
 • NÁMĚSTÍ 2022 – Září + RIPTETO
  28.8.2022 16:30
  Letošní poslední dvojkoncert z cyklu Náměstí 2022. V první části koncertního odpoledne zahraje zlínská alternativně pop-rocková kapela Září, která tvoří vlastní kytarovou muziku s českými texty. Druhá část bude patřit kapele Ripteto. Kombinace houslí a akustické kytary dala vzniknout zajímavým folk-rockovým aranžím známých českých a slovenských písní. Repertoár kapely tvoří písně od 60. let až po současnost, takže si na své přijdou všechny věkové kategorie.
 • DIVADLO A BESEDY S JAROSLAVEM DUŠKEM
  28.8.2022 19:00
  Proudy Inspirace, z.s. uvádí představení
  DIVADLO A BESEDY S JAROSLAVEM DUŠKEM

  Neděle 28. 8. 19:00 PÁTÁ DOHODA - Pátá dohoda nás zavádí do hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací nás k našemu vrozenému pravému já.
 • ROZUMĚNÍ / Ivana Kotásková
  29.8.2022 18:00, Městská galerie
  Výstava soch a akvarelů Ivany Kotáskové, výtvarnice a pedagožky výtvarného oboru na ZUŠ R. Firkušného v Napajedlích.
  Vernisáž se uskuteční v pondělí 29. 8. v 18:00 hodin v Městské galerii Otrokovice.
 

Další akce

 

Kalendář akcí

 

<< Srpen 2022 >>

týdenPoÚtStČtSoNe
31. týden1234567
32. týden891011121314
33. týden15161718192021
34. týden22232425262728
35. týden2930311234
36. týden567891011

Další akce


Anketa

V případě, že by mělo dojít k sjednocení názvosloví pro pojmenování místní části Bahňák – Baťov bych volil/a jako jediný oficiálně užívaný název:

Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: jirankova@muotrokovice.cz

Celkem hlasovalo: 344


Noviny


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies