Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB

Cesta: Titulní stránka


Žádost o poskytnutí informace - stavby v blízkosti vodních ploch (57/2021)

Datum podání žádosti: 2. 9. 2021

Datum poskytnutí informace: 10. 9. 2021
Předmětem žádosti bylo poskytnutí informací týkajících se umisťování staveb v bezprostřední blízkosti vodních ploch v k. ú. Napajedla a k. ú. Spytihněv.
 

 
 
Dotaz č. 1. Umisťování maringotek, mobilhomů a podobných staveb.

Pořizovatel se vyjadřuje ke stavbám závazným stanoviskem dle § 96b  stavebního zákona z pohledu jejich navrhovaného využití, tzn., k jakému účelu bude stavba využívána. Ve svém vyjádření se řídí podmínkami využití plch stanovenými v územním plánu. Je tedy podstatné, k jakému účelu bude maringotka atp. využívána, zda k bydlení, rekreaci, zemědělské činnosti, službám atp. Vedle toho se pořizovatel při posuzování staveb vyjadřuje i k souladu s cíli a úkoly územního plánování, které jsou uvedeny v § 18 a19 stavebního zákona.
Územně plánovací dokumentace nečlení území na to, kde je možné předmětné typy staveb umisťovat a kde to možné není.
V územním plánu sídelního útvaru Spytihněv jsou pro plochy rekreace stanoveny tyto podmínky využití a lze na nich umístit stavby, které jsou s těmito podmínkami v souladu:
Přípustné využití:
 • stavby a plochy pro rekreaci a turistiku
 • komunikace, parkoviště a plochy pro technickou obsluhu území
 • vodní plochy
Podmíněné přípustné využití:
 • stavby pro zábavní funkce
 • stavby pro služby pro rekreaci a turistiku
 • sportoviště
Nepřípustné:
 • výroba průmyslová a zemědělská, která svým charakterem negativně ovlivňuje životní prostředí
 • technická vybavenost pro ukládání a likvidaci odpadů
 • bydlení
 • vznik nových zahrádkářských lokalit s výstavbou zahradních domků
 • umisťování nových rekreačních objektů (mimo schválené rekreační lokality)
Dotaz č. 2. Veřejný zájem.

Pojem veřejný zájem je neurčitý právní pojem, který nemá obecnou definici, musí se aplikovat na konkrétní případ. Veřejný zájem musí být řádně odůvodněn a z odůvodnění musí zřetelně vyplynout, proč veřejný zájem převažuje nad řadou soukromých zájmů. 
V rozsudku NSS ze dne 23.12.2008, č. j. 2 Ao 4/2008-96 je mj. uvedeno: "Definici pojmu veřejný zájem stavební zákon, pochopitelně, nepodává, neboť jde o pojem, který se svou povahou vymyká možnosti jakéhokoli zevšeobecnění, které by postihlo všechny myslitelné případy. Tento neurčitý právní pojem je proto vždy nutno vykládat v kontextu konkrétní projednávané věci."
§ 18 odst. 5 stavebního zákona umožňuje v nezastavěném území umisťovat vyjmenované druhy staveb, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Územní plán sídelního útvaru Spytihněv i Územní plán Napajedla žádné stavby z vyjmenovaných druhů ve veřejném zájmu nevylučuje, lze je tedy v nezastavěném území umístit, pokud jsou v souladu s jeho charakterem.

Dotaz č. 3. Oplocování pozemků.

Pořizovatel se k oplocování pozemků vyjadřuje závazným stanoviskem dle § 96b stavebního zákona, avšak  pouze k oplocení, které je v nezastavěném území nebo do něj zasahuje. V zastavitelných plochách nezastavěného území přípustnost oplocení posuzuje podle toho, v jaké ploše je navrhováno a jaké jsou pro plochu územním plánem stanoveny podmínky jejího využití. V plochách nezastavěného území se oplocení posuzuje v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona. Předmětnými územně plánovacími dokumentacemi nejsou stanoveny podrobnější regulativy oplocení.
 
Žádost vyřizoval Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města.
Zveřejnil: Bc. Romana Pastuszková
Vytvořeno / změněno: 14.9.2021 / 14.9.2021

Líbí se?

 50% |  50%

Obslužné odkazy

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nejbližší akce

 

Další akce

 

Kalendář akcí

 

<< Duben 2024 >>

týdenPoÚtStČtSoNe
14. týden1234567
15. týden891011121314
16. týden15161718192021
17. týden22232425262728
18. týden293012345
19. týden6789101112

Další akce


Anketa

Těšíte se na letošní ročník Otrokovických letních slavností?

Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: jirankova@muotrokovice.cz

Celkem hlasovalo: 1750


Noviny


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém