Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM

Cesta: Titulní stránka > Město Otrokovice > Městský úřad > Odbory a oddělení MěÚ > Odbor školství a kultury > Dotace

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor školství a kultury

Dotace z oblasti kultury, sportu a granty

 
 
 

DOTACE - PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK
ZHODNOCENÍ ZA ROK 2017

Město Otrokovice, jako obec s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), je zapojeno do dotačního programu Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „program ORP“). V rámci programu ORP mohou vlastníci nemovitých kulturních památek, které se nacházejí mimo památkově plošně chráněná území (tj. mimo např. území městské památkové zóny Napajedla) a nejsou národními kulturními památkami, ani nejsou ve vlastnictví státu, obdržet dotaci na obnovu kulturní památky ve svém vlastnictví. 


V roce 2017 byla pro správní obvod ORP Otrokovice stanovena finanční kvóta ve výši 153 tisíc Kč. Z těchto prostředků byla v uplynulém roce na návrh ORP Otrokovice podpořena jedna akce obnovy kulturní památky ve správním obvodu ORP. Touto památkou byl opět kostel sv. Martina v Tlumačově.


Farní kostel sv. Martina v Tlumačově

Farní kostel sv. Martina v Tlumačově pochází ze 14. století a má dochované středověké jádro, především presbytář. K pokladům kostela patří zejména v kněžišti dochované zbytky původní středověké malířské nástěnné výzdoby – 12 sedících apoštolů, pravděpodobně zbytek rozsáhlejšího výzdobného programu kostela. Tyto malby samy o sobě řadí tlumačovský kostel mezi nejvýznamnější kulturní památky Zlínského kraje. V rámci správního obvodu ORP se nepochybně jedná o jednu z vůbec nejcennějších památek, a to nejen díky středověkým nástěnným malbám, ale také vzhledem k relativně velmi hodnotné raně novověké renesanční, i pozdější barokní úpravě kostela, a vzhledem k celé řadě detailů stavby a jejího inventáře, jako jsou renesanční vstupní portál, rovněž renesanční náhrobník Rudolfa purkrabího z Donína, nebo oltářní obraz svatého Martina z 19. století. V dochované podobě představuje kostel sv. Martina v Tlumačově mimořádně hodnotný soubor, který reprezentuje umělecko-řemeslné a výtvarné hodnoty gotiky, renesance i  dob pozdějších.


Obnova kostela započala již v roce 2015, a to restaurováním renesančního kamenného vstupního portálu kostela. V roce 2016 na tuto akci volně navázala obnova fasád a restaurování kamenných architektonických prvků na věži kostela, během níž byly obnoveny fasády a kamenné architektonické prvky renesanční věže pocházející z roku 1585. V uplynulém roce 2017 obnova pokračovala odvlhčením zdiva položením drenáže kolem základů kostela, a dokončením obnovy omítek fasád kostela (fasády lodi a presbytáře). Fasády kostela dlouhodobě trpěly zavlháním a následnou degradací zejména v soklových partiích; omítky trpěly plísněmi, byly masívně zasoleny a místy docházelo k odpadávání relativně velkých ploch omítek. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 mělo dojít ke kompletní obnově fasádních omítek kostela, bylo z hlediska zájmů státní památkové péče mimořádně žádoucí, aby byla souběžně odstraněna také příčina degradace těchto omítek, tj. především zavlhčení zdiva. Následně obnovené fasádní omítky by tak měly mít mnohem delší životnost, než jejich vlhkostí degradovaní předchůdci. Fasády kostela byly obnoveny ve stejném duchu, jako fasády kostelní věže v roce 2016, tj. podle původního historického bíločerveného barevného řešení. 


Farní kostel sv. Martina v Tlumačově

Vzhledem k výše uvedenému významu kostela sv. Martina v Tlumačově byla jeho obnova v roce 2017 na návrh ORP Otrokovice podpořena z programu ORP částkou 153 tisíc Kč. Práce provedené v uplynulém roce s přispěním těchto prostředků lze hodnotit jako velmi efektivní, a s mimořádným pozitivním dopadem na zachování materiální podstaty a kulturně historických hodnot předmětné kulturní památky.VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ V ROCE 2018

Pro rok 2018 byla ORP Otrokovice v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ přidělena ministerstvem kultury finanční kvóta ve výši 148 tisíc Kč. Celkový objem prostředků v programu pro rok 2018 je 145 milionů Kč. 

Město Otrokovice proto vyzývá vlastníky nemovitých kulturních památek nacházejících se ve správním obvodu ORP, aby podávali žádosti o příspěvek na obnovu své kulturní památky. Uzávěrka pro příjem žádostí proběhne ke dni 28. února 2018 (v případě odeslání žádosti poštou je rozhodující datum na otisku razítka podací pošty). 

Žádosti včetně požadovaných příloh podávejte výhradně na formulářích určených pro rok 2018, které naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury (https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html), nebo na stránkách města Otrokovice zde:
 


 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Odbory > OŠK > Dotace z oblasti kultury, sportu a granty

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Přehled získaných dotací městem Otrokovice v období 2015-2018Městská televize on-line

Přehrávač


Noviny


 
 

Hlavní nabídka sekce

Přeskočit nabídku

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém