Město Otrokovice

PROGRAM

10. řádné jednání rady města, konané dne 12.7.2017

Otrokovice, zasedací místnost RMO

1.
Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol v Otrokovicích
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
2.
Darovací smlouvy s Tenis Trávníky Otrokovice, spolek
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
3.
Darovací smlouva s Moravským rybářským svazem, z. s.
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
4.
Smlouva se Zlínským krajem o poskytnutí dotace na akci Visegrádské sportovní hry
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
5.
Individuální dotace na činnost pro MC Klobouček
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
6.
Individuální dotace pro Asociaci TOM ČR, TOM 1419 Otrokovice
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
7.
Výsledky výběrového řízení na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu č. p. 1790, ul. Hložkova
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
8.
Žádost o snížení nájmu ke smlouvě č. 474/02/15 o pronájmu nebytových prostor č. p. 1790, ul. Hložkova
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
9.
Žádost o zřízení sběrny SAZKY – nebytový prostor č. p. 950, ul. Tylova
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
10.
Záměr města a výběrové řízení na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu č. p. 950, ul. Tylova
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
11.
Pronájem části pozemků v ul. Bří Mrštíků v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
12.
Pronájem části pozemku parc. č. 439/8 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
13.
Dohody o ukončení nájmu částí pozemku parc. č. 425/1 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
14.
Změna smlouvy ve věci zkrácení vázací doby u dotace z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
15.
Smlouva o výpůjčce části pozemku parc. č. 2764/4 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
16.
Nájemní smlouva na městský byt
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
17.
Majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikací v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
18.
Vyjádření města ke stavbě „Polyfunkční dům „Hu – Fa Dental a. s.“ a majetkoprávní vypořádání
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
Ing. František Žák, vedoucí ORM
19.
Vyjádření města ke stavbě „Rekonstrukce a nástavba obchodního domu PRIOR v Otrokovicích“ a majetkoprávní vypořádání
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
Ing. František Žák, vedoucí ORM
20.
Vyjádření města ke stavbě „Úprava 1. PP objektu č. p. 1544 v Otrokovicích pro prodejnu železářství“ a zřízení věcného břemene (služebnosti) – AR - STAL, s. r. o.
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
Ing. František Žák, vedoucí ORM
21.
Vyjádření města k územně technické studii záměru „ÚTS – V498/499 – nové vedení Otrokovice – Ladce„
Ing. František Žák, vedoucí ORM
22.
Vyjádření města ke stavbě „Regenerace bytového domu Mánesova 1137, 1138 Otrokovice“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
23.
Vyjádření města ke stavbě „Novostavba RD ul. Havlíčkova Otrokovice“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
24.
Stavební povolení stavby „Most ev. č. 55I-030 přes Dřevnici v Otrokovicích“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
25.
Žádost o rozšíření městského kamerového systému
Ing. František Žák, vedoucí ORM
26.
Zrušení zadávacího řízení - Nákup výpočetní techniky
Ing. František Žák, vedoucí ORM
27.
Zahájení zadávacího řízení - „Zlepšení tepelně technických vlastností objektu Domu s pečovatelskou službou v Otrokovicích, ul. Hlavní č.p. 1161“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
28.
Vyjádření města k záměru Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice (kvít. křižovatka, přechod pro chodce)
Ing. František Žák, vedoucí ORM
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
29.
Dopravní problémy v ulici Čechova
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
30.
Prodloužení doby parkování na části parkoviště u polikliniky
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
31.
Rozpočtové opatření č. 8/2017
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
32.
Různé - Informace o 57. Zlín Film Festivalu 2017
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
33.
Různé - Informace o možnosti udělení certifikátu Filmová obec
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
34.
Různé - Informace o přípravě Partnerské smlouvy o spolupráci s Luhačovickým Zálesím o. p. s.
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
35.
Různé - Informace k řádné valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
36.
Různé - Dotační program na budování parkovacích stání na soukromých pozemcích
37.
Různé - Problematika zřízení zelené vlny na průjezdu městem
Ing. František Žák, vedoucí ORM
38.
Různé – Změna jízdního řádu MHD linky 55 pro období od 01.07.2017 do 30.06.2018
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
39.
Různé - Změny v peněžních fondech města
40.
Různé - Rekonstrukce obřadní síně - výběr židlí
Ing. František Žák, vedoucí ORM